Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Kåre Højerup

Advokat (H) og chef for Forsikringsjura, person- og ansvarsskade hos Købstædernes Forsikring

Kåre Højerup er advokat (H) og chef hos Købstædernes Forsikring.
Kåre har erfaring med forsikrings- og erstatningsret inden for både erhvervsforsikrings- og privatforsikringsområdet. Han har desuden stor erfaring med sager/tvister mellem forsikringstagere og selskaber i relation til næsten alle forsikringstyper, og han har desuden håndteret en lang række forsikringsdækkede ansvarssager indenfor bl.a. professionsansvar, erhvervsansvar og arbejdsgiveransvar.

Kåre har udformet forsikringsbetingelser og regulatoriske forhold vedr. forsikringsselskaber. Han har været procesførende advokat på en lang række sager vedr. forsikrings- og erstatningsret.

Kåre Højerup har i en del år været udpeget af Forsikring & Pension som permanent medlem af Ankenævnet for Forsikring, og har dermed været med til at træffe afgørelse i alle typer af sager indbragt for nævnet.

Kåre Højerup er den ene af to forfattere til "Forsikringsaftaleloven med kommentarer" (2020, Karnov Group).