Om JUC

Undervisere

Tilbage

Kåre Højerup

Advokat (H) og leder af skadejuridisk afdeling hos Codan

Kåre Højerup er advokat og leder af Codans skadejuridiske afdeling, hvor han beskæftiger sig med forsikrings- og erstatningsret inden for både erhvervsforsikrings- og privatforsikringsområdet. Han har stor erfaring med sager/tvister mellem forsikringstagere og selskaber i relation til næsten alle forsikringstyper, og han har desuden håndteret en lang række forsikringsdækkede ansvarssager indenfor bl.a. professionsansvar, erhvervsansvar og arbejdsgiveransvar. Han har også erfaring med udformning af forsikringsbetingelser og regulatoriske forhold vedr. forsikringsselskaber. Han har været procesførende advokat på en lang række sager vedr. forsikrings- og erstatningsret.

Kåre har i en del år været udpeget af Forsikring & Pension som permanent medlem af Ankenævnet for Forsikring, og har dermed været med til at træffe afgørelse i alle typer af sager indbragt for nævnet.

Kåre Højerup er den ene af to forfattere til Forsikringsaftaleloven med kommentarer (2020, Karnov Group).