Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner


- Bliv opdateret med nævns- og retspraksis inden for forbrugerforsikringsretten.


Baggrund

Selskaberne søger i høj grad at imødekomme forbrugerne, så antallet af klagesager mindskes. Samtidig har selskaberne øget fokus på ikke at udbetale erstatning til uberettigede. Disse modsatrettede tendenser ses afspejlet i Ankenævnets praksis.

Kravene til, hvilken information selskaberne skal give til kunderne, er skærpet gennem årene. Fremover skal selskaberne fastlægge kundens krav og behov, inden en forsikringsaftale indgås. Ankenævnet har i de senere år også haft fokus på selskabernes skadebehandling. På kurset sættes fokus på nogle af de konflikter, som regelmæssigt opstår mellem forbrugerne og forsikringsselskaberne, samt nogle af de ”nye” problemstillinger, der giver anledning til klager.

 

Indhold

Kurset giver et indblik i de nyeste tendenser fra Ankenævnet og fra domstolene. Der sættes særlig fokus på områder, hvor nævnet/domstolene har udlagt nye eller mere præcise retningslinjer. Kurset giver samtidig et indblik i, hvordan nævnet arbejder.

 

Emnerne vil blive fastlagt umiddelbart inden kursets afholdes, og vil eksempelvis være:

  • Erhvervsevnetab – særligt med fokus på sager, hvor der sker overvågning eller indhentes informationer fra internettet. Herunder selskabernes mulighed for at ophæve fremtidig forsikringsdækning.
  • Indbo- og bilforsikring – herunder om klager har bevist dækningsberettigende forsikringsbegivenhed, om selskabet har bevist en dækningsundtagelse, om vurdering af bevis for, at en genstand er ”ægte” og om erstatningens fastsættelse, herunder ved leasede og/eller klonede biler.
  • Forudbestående lidelser og tabsbegrænsningspligt iht. Rejseforsikringen – herunder kriteriet ”egnet til at give mistanke om”
  • Utilsigtede dækningstilsagn (og det der ligner)
  • Urigtige risikooplysninger i en online tid
  • Nævnets tilgang til fortolkning af selskabernes markedsføringsmateriale og forsikringsbetingelser.
  • Nævnets brug af almindelig obligationsret – herunder den loyale samarbejdspligt i kontraktsforhold
  • Bevis for at breve er kommet frem og brug af digital kommunikation samt selskabernes pligter efter IDD.
  • Nye forsikringsformer – Håndtering af f.eks. app-baseret forsikring. 
  • Håndtering af GDPR-indvendinger i klagesager

 

Udbytte

Deltagerne vil få opdateret viden om ankenævns- og retspraksis. Deltagerne vil blive bedre til at håndtere de dilemmaer, som kan opstå i forsikringssager og klagesager. Advokater vil få øget klarhed over forskellen mellem nævnsbehandling og domstolsbehandling og vil blive bedre klædt på til at skære sagen til, når de håndterer klagesager ved ankenævnet.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der har kendskab til forsikringsret og/eller som til daglig beskæftiger sig med forbrugerforsikringer, og som gerne vil have deres viden opdateret om nævns- og domspraksis.

 

Undervisningsform

Undervisningen vil i det væsentlige ske via foredrag, hvor cases fra nævns- og domspraksis gennemgås og perspektiveres. Der vil være rig mulighed for løbende at stille spørgsmål og udveksle erfaringer mellem deltagerne og underviserne.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

D. 19. september 2022
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

D. 19. september 2022
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course