Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner

En opdatering om nævns- og retspraksis inden for forbrugerforsikringsretten

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette forsikringsretlige kursus giver et indblik i de nyeste tendenser fra Ankenævnet og fra domstolene. Der sættes særlig fokus på områder, hvor nævnet/domstolene har udlagt nye eller mere præcise retningslinjer. Kurset giver samtidig et indblik i, hvordan nævnet arbejder.

 

Emnerne vil blive fastlagt umiddelbart inden kursets afholdes, og vil eksempelvis være:


  • Erhvervsevnetab – særligt med fokus på sager, hvor der sker overvågning eller indhentes informationer fra internettet. Herunder selskabernes mulighed for at ophæve fremtidig forsikringsdækning.
  • Indbo- og bilforsikring – herunder om klager har bevist dækningsberettigende forsikringsbegivenhed, om selskabet har bevist en dækningsundtagelse, om vurdering af bevis for, at en genstand er ”ægte” og om erstatningens fastsættelse, herunder ved leasede og/eller klonede biler.
  • Forudbestående lidelser og tabsbegrænsningspligt iht. Rejseforsikringen – herunder kriteriet ”egnet til at give mistanke om”
  • Utilsigtede dækningstilsagn (og det der ligner)
  • Urigtige risikooplysninger i en online tid
  • Nævnets tilgang til fortolkning af selskabernes markedsføringsmateriale og forsikringsbetingelser.
  • Nævnets brug af almindelig obligationsret – herunder den loyale samarbejdspligt i kontraktsforhold
  • Bevis for at breve er kommet frem og brug af digital kommunikation samt selskabernes pligter efter IDD.
  • Nye forsikringsformer – Håndtering af f.eks. app-baseret forsikring. 
  • Håndtering af GDPR-indvendinger i klagesager

 

Udbytte

Du vil få opdateret viden om ankenævns- og retspraksis. Du vil derudover blive bedre til at håndtere de dilemmaer, som kan opstå i forsikringssager og klagesager. Advokater vil få øget klarhed over forskellen mellem nævnsbehandling og domstolsbehandling, og vil blive bedre klædt på til at skære sagen til, når de håndterer klagesager ved ankenævnet.


Baggrund

Selskaberne søger i høj grad at imødekomme forbrugerne, så antallet af klagesager mindskes. Samtidig har selskaberne øget fokus på ikke at udbetale erstatning til uberettigede. Disse modsatrettede tendenser ses afspejlet i Ankenævnets praksis.
Kravene til, hvilken information selskaberne skal give til kunderne, er skærpet gennem årene.

Fremover skal selskaberne fastlægge kundens krav og behov, inden en forsikringsaftale indgås. Ankenævnet har i de senere år også haft fokus på selskabernes skadebehandling. På kurset sættes fokus på nogle af de konflikter, som regelmæssigt opstår mellem forbrugerne og forsikringsselskaberne, samt nogle af de ”nye” problemstillinger, der giver anledning til klager.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der har kendskab til forsikringsret og/eller som til daglig beskæftiger sig med forbrugerforsikringer, og som gerne vil have deres viden opdateret om nævns- og domspraksis.

 

Undervisningsform

Undervisningen vil i det væsentlige ske via foredrag, hvor cases fra nævns- og domspraksis gennemgås og perspektiveres. Der vil være rig mulighed for løbende at stille spørgsmål og udveksle erfaringer mellem deltagerne og underviserne.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.