Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Kim Sparlund

Direktør i Ankenævnet for Forsikring

Kim Sparlund er cand. jur. og har en HD i finansiering. Han har siden 2013 været direktør i Ankenævnet. Herudover har han siden 2010 været censor i erhvervsøkonomi og jura ved en række universiteter.

Fra 2000-2013 var Kim Sparlund vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fra 2006 til 2016 har han tillige været formand for Revisortilsynet.

Kim Sparlund underviser på JUC-kurser i forsikringsret og har tidligere været netværksleder på Erstatning, ansvar og forsikring.