Netværk

stroke-width="2.28571" />
product-banner-traveling

Kursus

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

En indføring i de mest betydningsfulde regler på området

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Udbytte

På dette kursus får du en overordnet indføring i de mest betydningsfulde regler på området for pakkerejser. Du får overblik over pakkerejselovens anvendelsesområde, gennemgang af eksisterende og nyeste praksis, ligesom du vil få kendskab til hvilke klageinstanser, man som rejsende kan gøre brug af.

 

Indhold

På kurset får du gennemgået lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, der implementerer pakkerejsedirektivet.


Gennem de sidste årtier er antallet af regelsæt til beskyttelse af rejsende og passagerer steget. Danskerne rejser som aldrig før både som led i arbejde, men også på ferie. Således tager mere end 3 mio. danskere på ferie hvert år og mange oplever at blive udsat for forsinkelser, ændringer eller andre mangler på deres rejse. 


Efter 25 år blev reglerne for ferierejser ændret med helt ny lovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2018. Her mere end 6 år efter at loven trådte i kraft, har Pakkerejse-Ankenævnet og domstolene efterhånden taget stilling til fortolkningen af de mest gængse problemstillinger og bestemmelser i loven. Læg hertil en verdensomspændende pandemi med et utal af nye ikke forudsete problemstillinger som rejserestriktioner, nedlukning af lande, test- og vaccinationskrav, afbestilling af rejser for mange hundrede millioner og ikke mindst myndighedsopfordringer om at afbryde igangværende rejser og stoppe enhver udrejse af landet.


Loven medfører, at rejsearrangører underlægges en omfattende oplysningspligt ligesom de på en række områder underlægges et nærmest objektivt ansvar for mangler ved de solgte rejseydelser. De rejsende tillægges en lang række beskyttelsesforanstaltninger så som lovbestemt afbestillingsret, ret til at overdrage sin rejse til andre, og beskyttelse mod rejseudbydernes eventuelle konkurs.


Reglerne om konkursbeskyttelse i lov om en rejsegarantifond er ligeledes ændret. Der er således indført krav om gensidig anerkendelse af de enkelte medlemslandes konkursbeskyttelsesordninger inden for EU/EØS-området for at tage højde for grænseoverskridende handel, som især rejsebranchen er kendetegnet ved.


EU- Kommissionen har i efteråret 2023 fremsat forslag til en revision af pakkerejsedirektivet. Revisionsforslaget fremsættes på baggrund af en rapport fra 2021 om direktivets anvendelse siden juli 2018, men forslaget indeholder også en række ændringsforslag, der er en direkte følge af de erfaringer, man gjorde sig under Covid-19 pandemien.

Mængden af klager hos rejsearrangørerne er stor, og antallet af sager både ved de administrative organer, respektive klagenævn og domstole er steget som en følge af lovens udvidede anvendelsesområde og ikke mindst de mange uafklarede problemstillinger, som pandemien har medført.

Emner er bl.a.:


  • Hvad er en pakkerejse?
  • Hvilke rettigheder har den rejsende?
  • Hvilke forpligtelser har rejsearrangøren?
  • Hvordan har nævns- og domspraksis udviklet sig i relation til Covid-19 pandemien?
  • Hvad forventes der af ændringer i den igangværende revision af pakkerejsedirektivet?
  • Hvordan er klagemulighederne?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der enten rådgiver eller er beskæftiget i virksomheder inden for oplevelsesøkonomien, herunder særligt udbydere af rejseydelser, som transport, indkvartering og andre turisme- og underholdningsrelaterede ydelser.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Del på sociale medier

in
t
f