Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Transportret, spedition og logistik

Generel indføring i transportretten

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus er tilrettelagt med udgangspunkt i de gældende regler inden for transportretten især sø- og transportretten, der illustreres med praktiske problemstillinger og konkrete sager.

Med udgangspunkt i nogle af de væsentligste emner inden for transportretten får du en konkret og praktisk orienteret viden. Vi ser f.eks. på konsekvenserne af konkrete regler – herunder, hvordan du undgår de typiske fejl, gennemgang af oversigter, der systematiserer området for f.eks. claim, ansvar - og ansvarsbegrænsning, forældelse m.v.

Harald Søndergaard og Johan Mielow Eriksen er begge ved advokater og partnere ved Hafnia Law Firm, der er specialiseret i transportret, søret og shipping. Her deler de deres viden og erfaringer på et område, hvor det ofte viser sig vanskeligt at erhverve sig den fornødne viden til at kunne agere sikkert og mest optimalt

Emner er bl.a.:
  • Køb og salg af varer – herunder INCOTERMS og remburs
  • Vareforsikring og hensigtsmæssigt valg af forsikringsafdækning
  • Transport og logistikaftaler – koncipering, hensigtsmæssige vilkår og faldgruber samt transportansvar og transportskader, håndtering af erstatningssøgsmål og sikring af regreskrav
  • Grov uagtsomhed og andre former for ansvarsgennembrud
  • NSAB 2015
  • Værnetings- og lovvalgsklausuler – herunder voldgiftsklausuler og alternative tvistløsninger
  • Nyeste retspraksis


Udbytte

På dette kursus i transportret får du en praktisk gennemgang af de væsentligste områder inden for transportretten, samtidig med at vi går i dybden med de væsentligste regler. Du bliver opdateret på konkrete regler og på, hvad der kan forventes at ske af ændringer fremover.


Målgruppe

Kurset i transportret er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, ansatte inden for transport, transportkøbere, shipping og logistik, logistikansvarlige i virksomheder, forsikringsmedarbejdere, havariagenter og andre, som beskæftiger sig med transport og speditionsforhold og ønsker at blive opdateret inden for området.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal inkl. tjeklister og skemaer over relevante regler.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


”Underviserne var rigtig gode. Masser af konkrete eksempler kombineret med juridisk belæg."
–  Janne Kristine Laursen, Indehaver, Dejure Advokatfirma
Tidligere kursusdeltager

”Stort fagligt indhold og virkelig dygtige undervisere."
–  Brian Christensen, Transport & Logistic Manager, Sirena A/S
Tidligere kursusdeltager

"Underviserne var engageret, og der var godt sammenspil mellem dem, god mulighed for deltagelse i dialog og for at stille spørgsmål til underviserne."
–  Pia Falkenham, Jurist, International Transport Denmark
Tidligere kursusdeltager

”Der var et godt flow, god tidsstyring og variation, god forplejning og passende antal pauser."
–  Brian Deleuran, Projektleder, Radiometer
Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.