Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

International handelsret

Overblik over gældende regler og udvalgte problemstillinger

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Kurset giver dig et overblik over gældende regler og sætter fokus på udvalgte problemstillinger for danske handelsvirksomheder med grænseoverskridende aktiviteter. 


Emner er bl.a.:


  • Dansk og international købelov – rettigheder og risici i kontrakter

  • Lovvalg og værneting i internationale handelssager

  • Retssager i udlandet – betydningen af aftaler om værneting i eksempelvis London eller New York

  • International voldgiftsbehandling

  • Fuldbyrdelse og inddrivelse

  • Sanktioner, eksportkontrol, KYC, AML og anden compliance

  • Betydningen af BREXIT

  • Masterpolicer og internationale forsikringsprogrammer

  • INCOTERMS og shipping

Baggrund

I en tid med krig i Ukraine, ustabilitet i Mellemøsten og angreb på den internationale søhandelsrute i Rødehavet er konfliktpotentialet højt, og danske virksomheder bør ruste sig til at håndtere tvister og minimere risici i deres kontrakter.

International Handelsret er et grundkursus i mange af de discipliner, som danske handelsvirksomheder skal forstå og navigere i.

Vi kommer rundt om grundlæggende discipliner og gennemgår nyeste retspraksis på området.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i danske virksomheder, der skal orientere sig i et komplekst landskab af regler og kontrakter, og som skal træffe vigtige beslutninger om, hvordan virksomheden skal agere. 


Kurset er også tænkt som en støtte til rådgivere, der yder rådgivning til virksomheder. Relevante afdelinger er bl.a. compliance, økonomiafdelinger, indkøbsafdeling, juridisk afdeling/general counsels, salgsafdeling.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.