Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Anders Amstrup Fournais

Partner og advokat (H) hos Hafnia Law Firm

Anders Amstrup Fournais er partner og advokat (L) hos Hafnia Law Firm og har siden 2012 specialiseret sig i sø- og transportret.

Anders rådgiver og fører sager på vegne af rederier, befragtningsmæglere, skibsagenter, havnevirksomheder, havne, værfter, bunkersleverandører, skibshandlere, forsikringsselskaber, banker og andre finansielle institutioner.

Anders har et særligt fokus på inddrivelse af krav mod skibe, sager om bunkersolie, forsikring samt generelle tvistesager, navnlig engelsk og international voldgift.