Kursus

Konkurrenceret i praksis

7

lektioner

5995 DKK.

Indhold

Konkurrenceretten udvikler sig konstant, både med lovændringer (herunder en omfattende ændring af den danske konkurrencelov primo 2021) og praksis fra domstole og myndigheder. Det kan være vanskeligt at følge med og være fuldt opdateret, særligt hvis man ikke er specialiseret inden for konkurrenceret. Samtidig er konkurrenceretten et område, hvor fejltrin kan være dyre.

Kurset har til formål at give deltagere en grundlæggende, opdateret forståelse af de centrale konkurrenceretlige problemstillinger.

 

Kurset omfatter bl.a. følgende emner:

 • Kurset omfatter følgende emner
 • Muligheder og begrænsninger i forbindelse med distributions- og forhandleraftaler
 • Konkurrenters samarbejde, herunder informationsudveksling og konsortier
 • Deltagelse i brancheforeninger med konkurrenter
 • Dominerende virksomheders misbrug af deres dominerende stilling
 • Konkrete eksempler på konkurrenceretlige problemstillinger, herunder seneste praksis fra myndigheder og domstole
 • Indførelse og efterlevelse af compliance-programmer
 • En konkurrencesags forløb – fra dawn raid til domstolsprøvelse
   

Kurset tager en praktisk vinkel med afsæt i problemstillinger, man kan møde i virksomheder eller som rådgiver.

 

Udbytte

Som deltager i kurset får du kendskab til de væsentligste konkurrenceretlige regler, herunder seneste praksis og regelændringer.

På kurset får du bl.a.:

 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder i næsten alle samarbejder mellem virksomheder
 • Dybere indsigt i vurdering af en lang række aftaletyper, bl.a. distributions/forhandleraftaler, underleverandøraftaler og samarbejdsaftaler mellem konkurrenter
 • Værktøjer til at håndtere den grundlæggende konkurrenceret og identificere konkurrenceretlige problemstillinger
 • Overblik over de forskellige typer af mulige overtrædelser
 • Faglig opdatering på de seneste afgørelser og regelændringer
 • Opdateret og let tilgængeligt kursusmateriale om de vigtigste konkurrenceretlige emner.
   

Kurset afvikles som en blanding af foredrag og arbejde med cases i grupper. Der lægges stor vægt på dialog og inddragelse af deltagernes egne erfaringer og spørgsmål.

 

Målgruppe

Kurset er et generelt kursus målrettet advokater, jurister, økonomer og ledere i brancheorganisationer, virksomheder og foreninger, samt alle, der rådgiver om aftaleretlige, kommercielle eller strategiske forhold.

Kurset henvender sig også til juridiske sagsbehandlere og konsulenter, der beskæftiger sig med konkurrenceretlige spørgsmål.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 

Materialet omfatter de centrale juridiske dokumenter samt opdateret og let tilgængeligt kursusmateriale om de vigtigste konkurrenceretlige emner.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.