Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Konkurrenceret i praksis

En grundlæggende og opdateret forståelse af centrale problemstillinger

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Konkurrenceretten udvikler sig konstant, både med lovændringer (herunder en omfattende ændring af den danske konkurrencelov primo 2021) og praksis fra domstole og myndigheder. 


Det kan være vanskeligt at følge med og være fuldt opdateret, særligt hvis man ikke er specialiseret inden for konkurrenceret. Samtidig er konkurrenceretten et område, hvor fejltrin kan være dyre.


Dette kursus har til formål at give dig en grundlæggende, opdateret forståelse af de centrale konkurrenceretlige problemstillinger.

 

Kurset omfatter bl.a. følgende emner:


 • Kurset omfatter følgende emner
 • Muligheder og begrænsninger i forbindelse med distributions- og forhandleraftaler
 • Konkurrenters samarbejde, herunder informationsudveksling og konsortier
 • Deltagelse i brancheforeninger med konkurrenter
 • Dominerende virksomheders misbrug af deres dominerende stilling
 • Konkrete eksempler på konkurrenceretlige problemstillinger, herunder seneste praksis fra myndigheder og domstole
 • Indførelse og efterlevelse af compliance-programmer
 • En konkurrencesags forløb – fra dawn raid til domstolsprøvelse
   

Kurset tager en praktisk vinkel med afsæt i problemstillinger, man kan møde i virksomheder eller som rådgiver.

 

Udbytte

Som deltager på kurset får du kendskab til de væsentligste konkurrenceretlige regler, herunder seneste praksis og regelændringer.


På kurset får du bl.a.:


 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder i næsten alle samarbejder mellem virksomheder
 • Dybere indsigt i vurdering af en lang række aftaletyper, bl.a. distributions/forhandleraftaler, underleverandøraftaler og samarbejdsaftaler mellem konkurrenter
 • Værktøjer til at håndtere den grundlæggende konkurrenceret og identificere konkurrenceretlige problemstillinger
 • Overblik over de forskellige typer af mulige overtrædelser
 • Faglig opdatering på de seneste afgørelser og regelændringer
 • Opdateret og let tilgængeligt kursusmateriale om de vigtigste konkurrenceretlige emner.
   

Kurset afvikles som en blanding af foredrag og arbejde med cases i grupper. Der lægges stor vægt på dialog og inddragelse af deltagernes egne erfaringer og spørgsmål.

 

Målgruppe

Kurset er et generelt kursus målrettet advokater, jurister, økonomer og ledere i brancheorganisationer, virksomheder og foreninger, samt alle, der rådgiver om aftaleretlige, kommercielle eller strategiske forhold.

Kurset henvender sig også til juridiske sagsbehandlere og konsulenter, der beskæftiger sig med konkurrenceretlige spørgsmål.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 

Materialet omfatter de centrale juridiske dokumenter samt opdateret og let tilgængeligt kursusmateriale om de vigtigste konkurrenceretlige emner.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.


Dette siger vores deltagere:


”Super god gennemgang af konkurrenceretten. Super godt materiale.”

- Steffen Lepoutre Ravn, afdelingsleder, Rigsrevisionen

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.