Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Josephine Alsing

Senioradvokat hos Gorrissen Federspiel

Josephine Alsing er senioradvokat hos Gorrissen Federspiel, hvor hun rådgiver danske og internationale virksomheder om konkurrenceret, statsstøtteret og udbudsret. Josephine har især erfaring med sager om misbrug af dominerende stilling, konkurrencebegrænsende aftaler og statsstøttespørgsmål.

Josephine bistår virksomheder med komplekse og omfattende konkurrenceretlige tvister, blandt andet om domstolsprøvelse af konkurrencemyndighedernes afgørelser og krav om erstatning for overtrædelser af konkurrencereglerne. Hun bistår også klienter med sager for Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud.

Josephine Alsing deltager aktivt i danske og internationale netværk inden for konkurrence- og statsstøtteretten, og hun holder oplæg og foredrag inden for disse områder.
Josephine Alsing har i samarbejde med Morten Bang skrevet artiklen "Et nyt EU for forvaltere af hedge- og kapitalfonde".