Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Nyt inden for konkurrenceretten

Den seneste udvikling inden for konkurrenceretten og relaterede emner

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Konkurrenceretten udvikler sig konstant, både med lovændringer, nye retningslinjer og praksis fra domstole og myndigheder. På dette kursus stiller vi skarpt på den seneste udvikling inden for konkurrenceretten og relaterede emner. Kurset vil tage afsæt i de problemstillinger, som virksomheder og rådgivere møder, både i det daglige arbejde og i forbindelse med transaktioner.

Kurset retter sig mod deltagere, der i forvejen har et vist kendskab til konkurrencereglerne.

Kurset omfatter bl.a. følgende emner:
 
  • Vertikale aftaler: Ny EU gruppefritagelsesforordning om vertikale aftaler samt Kommissionens nye retningslinjer, som trådte i kraft den 1. juni 2022, og som har betydning for en lang række aftaletyper, herunder dual distribution, onlineforhandling og almindelige distributionsaftaler.
  • Horisontale aftaler: Kommissionens udkast til nye horisontale retningslinjer, som trådte i kraft i sommeren 2023, og som har betydning for konkurrenters samarbejde og informationsudveksling.
  • Fusionskontrol: Ny praksis fra EU-domstolen og Kommissionens ændrede retningslinjer for henvisning af sager, som indebærer, at transaktioner kan blive genstand for fusionskontrol – også selvom de national tærskelværdier ikke er overskredet.
  • Udenlandske subsidier: Ny EU forordning om udenlandske subsidier, som trådte i kraft i 2023, og som giver Kommissionen mulighed for at håndtere konkurrenceforvridende subsidier fra lande uden for EU. Reglerne supplerer de gældende statsstøtte regler og kan få væsentlig betydning for virksomheder i Danmark – særligt i forbindelse med virksomhedstransaktioner og udbud, hvor der indføres nye anmeldelsesforpligtelser i forhold til EU Kommissionen.
  • FDI: Opdatering på reglerne om screening af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler i Danmark, som trådte i kraft i 2021, og som indebærer, at udenlandske investorer i nogle tilfælde skal søge om tilladelse til eller anmelde investeringer og aftaler med danske virksomheder og enheder.

Udbytte

Som deltager i kurset får du kendskab til den seneste udvikling inden for konkurrenceretten samt andre relaterede emner.

På kurset får du bl.a.:

  • Dybere indsigt i den seneste i forhold til den konkurrenceretlige vurdering af en lang række aftaletyper, bl.a. distributions/forhandleraftaler, underleverandøraftaler og samarbejdsaftaler mellem konkurrenter
  • Dybere indsigt i den seneste udvikling indenfor konkurrenceretten og andre relaterede emner, som har betydning for myndighedsgodkendelser i forbindelse med transaktioner, investeringer, udbud mv.
  • Faglig opdatering på de seneste regelændringer
  • Opdateret og let tilgængeligt kursusmateriale om de vigtigste konkurrenceretlige emner.
 
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle jurister, advokater og andre, der beskæftiger sig med konkurrenceret eller i øvrigt rådgiver om aftaleretlige, kommercielle eller strategiske forhold.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.