Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Økonomisk kompensation for immaterialretskrænkelser

Få redskaber til korrekte og overbevisende økonomiske opgørelser

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold

Immaterialretskrænkelser giver rettighedshaveren krav på økonomisk kompensation. Den kan have form af ”rimeligt vederlag”, ”erstatning”, ”godtgørelse”. Spørgsmålet er, hvordan man skal opgøre kravene. Det er lidt af en juridisk jungle. Men det er vigtigt at have en forholdsvis præcis fornemmelse af, hvad der gælder, hvis man vil yde maksimalt værdiskabende rådgivning inden for området, herunder hvis man fører sager om immaterialretskrænkelser.

Emner er bl.a.:
  • Beregnes det rimelige vederlag med udgangspunkt i krænkerens eller rettighedshaverens priser eller noget tredje?
  • Hvordan beregner man vederlag, hvis det krænkende produkt er blevet taget i tolden og aldrig kommet på markedet?
  • Hvilken betydning har krænkerens fortjeneste for den økonomiske kompensation?
  • Hvilken betydning har krænkelsens grovhed for tabsbeviset?
  • Hvordan påvirker erstatning og vederlag hinanden?
  • Hvad skal der til for at få godtgørelse for en immaterialretskrænkelse?
  • Og i hvilket omfang er de principper, domstolene arbejder med, forenelige med Danmarks EU- og folkeretlige forpligtelser til at have afskrækkende og effektive sanktioner over for immaterialretkrænkelser?

Få svar på det, og mere til, på kurset Økonomisk kompensation for immaterialretskrænkelser.


Udbytte

Kurset giver deltagerne en immaterialretlig værktøjskasse med redskaber, som tillader dem at foretage mere korrekte og overbevisende økonomiske opgørelser i sager om krænkelser af immaterialrettigheder, dvs. primært ophavsret, patentret, designret og  kendetegnsret. Principperne er også anvendelige i sager om produktefterligninger i strid med markedsføringslovens § 3.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til jurister, der arbejder professionelt med området, herunder advokater og ansatte i faglige organisationer.
  

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.