Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Den nye AI-forordning

Hvad kan du allerede nu forberede dig på?

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Udbytte

EU-Kommissionen offentliggjorde i april 2021 et forslag til en ny forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens (AI-forordningen).

 

Forordningen vil – når den vedtages – de facto fungere som en generel ”grundlov” for bl.a. udbydere og brugere af AI-systemer, herunder både offentlige myndigheder og private virksomheder, uanset hvilken sektor der er tale om.

Den indeholder forbud mod visse anvendelser af kunstig intelligens, omfattende krav til højrisiko-AI-systemer og meget skrappe bøder for overtrædelse af reglerne.

 

På kurset får du bl.a.: 


  • Et overblik over reglerne i udkastet til AI-forordningen
  • Indsigt i, hvornår brugen af AI-systemer er forbudt
  • En forståelse af, hvilke krav der gælder for udbud og anvendelse af højrisiko-AI-systemer, herunder bl.a. krav om risikostyring, datakvalitet, transparens, menneskelig kontrol af systemet, sikkerhed m.v.
  • Gode råd og anbefalinger til, hvordan man allerede nu kan forberede sig på de nye krav


Indhold

På kurset får du et overblik over de nye regler i AI-forordningen. Du lærer bl.a. at identificere, hvornår der er tale om et AI-system omfattet af de nye regler. Derudover gennemgår vi kravene til højrisiko-AI-systemer, som f.eks. omfatter AI-løsninger på sundheds-, forsikrings-, finans-, beskæftigelses-, uddannelses- og forvaltningsområdet m.v.


Emner er bl.a.:


  • Hvornår er der tale om et AI-system, som er omfattet af reglerne?
  • Hvilke AI-systemer er forbudte?
  • Hvilke krav er der til højrisiko-AI-systemer?
  • Overblik over, hvordan AI-forordningens regler supplerer og spiller sammen med reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR).
  • Bødesystem og sanktioner.
  • Gode anbefalinger til, hvordan du kan screene og få overblik over dine eksisterende og nye AI-systemer og stille krav til leverandører.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet offentlige myndigheder, virksomheder og andre organisationer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med AI-systemer. Kurset henvender sig både til leverandører (udbydere), udviklere og brugere af disse løsninger.


Kurset kan tages som et selvstændigt kursus eller i forlængelse af kurset ”Kunstig intelligens og databeskyttelse”, som fokuserer på brugen af AI-systemer inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne (GDPR).

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.