Netværk

stroke-width="2.28571" />
product banner AI

Kursus

Kunstig intelligens og databeskyttelse

Et overblik over mulighederne og de juridiske rammer for brug af A.I.

7

lektioner (point)

6795 DKK.


Indhold

Kunstig intelligens – eller Artificial Intelligence (”A.I.”) – anvendes allerede i dag i vidt omfang i mange forskellige sammenhænge. Teknologien står over for et gennembrud og både danske virksomheder og offentlige myndigheder investerer massivt i A.I. til brug for alt fra f.eks. ansættelse af medarbejdere, kontrol og snydbekæmpelse samt forberedelse eller afgørelse af sager.

Selvom teknologien har et enormt potentiale, møder udviklingen og brugen af AI-løsninger dog også retlige udfordringer. Løsningerne kræver ofte et enormt datagrundlag for at kunne fungere (big data) og vil typisk indebære behandling af personoplysninger.

Navnlig skal databeskyttelse tænkes ind i løsningerne fra start i overensstemmelse med reglerne om privacy by design i den nye databeskyttelsesforordning. Offentlige myndigheder skal tillige være opmærksom på at overholde de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger såsom hjemmelsprincippet samt forvaltningslovens sagsbehandlingsregler m.v.

Dette kursus giver et overblik over de juridiske rammer for udviklingen og brugen af AI-løsninger. Fokus er navnlig på den nye databeskyttelsesforordnings krav til sådanne løsninger.

Emner er bl.a.:

 • Overblik over de forskellige former for AI – stærk/svag AI, data mining, deep learning, neurale netværk, prediktiv analyse til at forudsige adfærd etc.
 • Hvor anvendes AI i praksis i dag hos offentlige myndigheder og private virksomheder, f.eks. til tilsyn, snyd- og svigbekæmpelse, markedsføring, afgørelse eller tilrettelæggelse af sager, ansættelser samt analyseformål m.v.?
 • Hvad er mulighederne for at træffe fuldautomatiske afgørelser med brug af AI?
 • Privacy by design og konsekvensanalyse (DPIA): Hvilke særlige databeskyttelsesretlige udfordringer skal håndteres i en AI-løsning, herunder bl.a.
  • at de grundlæggende principper om formålsbegrænsning og dataminimering overholdes
  • at der ikke sker ulovlig forskelsbehandling af de registrerede (indbygget bias i beslutningsgrundlaget)
  • at de registrerede og andre kan få indsigt i beslutningsgrundlaget og ”logikken” i løsningen (transparens og systemdokumentation) – det såkaldte ”black box”-problem
 • Hvordan føres tilsyn med algoritmerne?


Udbytte

På kurset i databeskyttelse og kunstig intelligens får du et grundlæggende overblik over mulighederne og de juridiske rammer for brug af AI i den offentlige og private sektor.

Du får bl.a.:


 • Indsigt i hvordan de forskellige former for AI fungerer
 • Overblik over AI-løsningers anvendelse i praksis i dag
 • Konkrete værktøjer og metoder for indbygget databeskyttelse ved udvikling og brug af kunstig intelligens (privacy by design)
 • Anbefalinger for til udarbejdelse af konsekvensanalyser (DPIA’s) for AI-løsninger

 

Målgruppe

Kurset i kunstig intelligens er målrettet offentlige myndigheder, virksomheder og andre organisationer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med kunstig intelligente løsninger. Kurset henvender sig primært til indkøbere og udviklere af disse løsninger, men slutbrugere vil også have få udbytte af kurset.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Denne event er godkendt af IAPP

Denne event er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.