Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jakob Kamby

Advokat (L) og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Jakob Kamby er leder af Poul Schmith/Kammeradvokatens stats- og forvaltningsretlige team og rådgiver om offentligretlige problemstillinger i bred forstand, herunder navnlig inden for stats- og forvaltningsretten, offentlighedsloven og persondataloven.

Jakob har bl.a. stor erfaring med håndtering af afvikling af større sagskomplekser, rådgivning om principielle afgørelsessager samt rådgivning om risikostyring og kvalitetssikring i offentlig administration. Jakob har desuden betydelig erfaring med digitaliseringsprojekter og digitaliseringsklar lovgivning og har deltaget som rådgiver for offentlige myndigheder i forbindelse med håndteringen af digitale løsninger. Jakob er søgt både internt og eksternt i persondataretlige spørgsmål. Endelig fører Jakob en række principielle retssager inden for det stats- og forvaltningsretlige område.

Jakob er en god formidler og oplægsholder og er efterspurgt til at lave oplæg for klienter, deltagere i netværk mv. Han underviser for tiden som lektor i faget Forfatningsret på Københavns Universitet, og har sammen med Moderniseringsstyrelsen stået bag flere E-learning-kurser om offentlighedsloven, forvaltningsloven og persondataloven.