Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Dansk ophavsret i strid med EU-retten

Hvor de danske ophavsretlige regler aktuelt strider mod EU-retten

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold og udbytte

På dette kursus gennemgås alle de mange situationer, hvor de danske ophavsretlige regler aktuelt strider mod EU-retten. Desuden gives der anvisninger på, hvordan man bør løse problemerne, herunder i hvilke tilfælde de kan klares ved fortolkning, og i hvilke tilfælde det ikke er muligt, sådan så der i stedet kræves lovændringer.

Kurset giver dig et overblik over alle de tilfælde, hvor dansk ophavsret aktuelt er i strid med EU-retten. Desuden giver kurset forståelse for, hvordan problemerne skal løses, herunder i hvilke tilfælde de kan klares ved fortolkning, og hvad den fortolkning nærmere skal gå ud på.

Baggrund

En lang række bestemmelser i ophavsretsloven implementerer regler fra  EU's ophavsretsdirektiver. Implementeringen er i vidt omfang sket på et tidspunkt, hvor det var den almindelige opfattelse, at EU-direktiverne var udtryk for ”minimumsharmonisering”. Alle regnede med, at medlemslandene havde et rimeligt skøn ved implementeringen.


Men i de senere år har EU-Domstolen ændret praksis. Det betyder, at ophavsretsdirektiverne i meget vidt omfang må forstås som udtryk for bindende og udtømmende totalharmonisering. Resultatet er, at en lang række danske ophavsretlige regler nu pludselig strider mod EU-retten.


I visse tilfælde betyder det, at reglerne simpelthen ikke længere er gyldige. I andre tilfælde er det nødvendigt at fortolke reglerne på EU-retskonforme måder. Det fører til tolkninger, der afviger markant fra, hvad der gælder ifølge dansk retspraksis, lovforarbejder og juridisk litteratur. Det er både relevant i relation til reglerne om, hvad man beskytter, beskyttelsens indhold og undtagelserne til beskyttelsen. 


Man kan ikke længere stole på, hvad der står i ophavsretsloven, forarbejderne eller nyere domme fra danske domstole, herunder Højesteret. Meget af det er pludselig blevet retshistorie.

 

Målgruppe

Deltagelse på kurset er et must for alle, der beskæftiger sig med ophavsret på et seriøst plan, herunder advokater og ansatte i organisationer. Bl.a. knytter der sig meget betydelig kommerciel interesse til en lang række af de spørgsmål, der behandles på kurset.

 

Materiale

Du får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.