Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Erik Kjær-Hansen

Advokat og partner hos Gorrissen Federspiel

Erik er specialist i konkurrenceret og udbudsret og leder af Gorrissen Federspiels faggruppe for EU- & Konkurrenceret.

I over 20 år har Erik Kjær-Hansen bistået danske og internationale virksomheder med konkurrenceret, udbudsret og statsstøtteret. Han har omfattende proceserfaring, herunder i sager for Højesteret.

Inden for konkurrenceretten fokuserer Erik Kjær-Hansen på konkurrenceproces (herunder erstatningssager), dominerende virksomheders forhold og kartelundersøgelser. Inden for udbudsretten bistår han myndigheder og virksomheder med gennemførelse af udbud, afgivelse af tilbud og førelse af klagesager. Erik Kjær-Hansen rådgiver tillige om statsstøttereglerne i Danmark og EU.

Erik Kjær-Hansen bistår tillige virksomheder og myndigheder med øvrige regulatoriske spørgsmål og har stor erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser. Han virker tillige som voldgiftsdommer.