Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Forældelse med særligt henblik på personskader

Emner og udfordringer ved forældelse

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

På dette kursus får du en grundig og praktisk indføring på området generelt og i den nyeste retspraksis.


På kurset gennemgås særligt udvalgte emner og udfordringer, som har aktuel betydning for advokater og skadebehandlere, som arbejder med personskadesager.


Underviserne arbejder til dagligt med personskadesager og retsagsførelse vedr. personskadesager i to forskellige forsikringsselskaber. Underviserne har således stor praktisk erfaring med problemstillinger om forældelse.


Emner er bl.a.:

 • Forældelsesfristerne og deres begyndelsestidspunkt
 • Suspension – hvilke situationer?
 • Foreløbig afbrydelse – særligt om forhandlinger og suspensionsaftaler
 • Endelig afbrydelse
 • Forsikringsaftalelovens § 29
 • Særligt om arbejdsskadesager
 • Patientskadesager og voldsoffersager
 • Forsikringssager – ulykke, kritisk sygdom og pension

Baggrund

Har du et overblik over, hvad der gælder ift. en forældelse på personskadeområdet?

Er du tilstrækkelig klædt på som rådgiver til at hjælpe din klient og f.eks. sikre dig mod at et krav forælder på dit bord?

Forældelse vil (stort set) alle advokater, jurister og personskadebehandlere stifte bekendtskab med i deres arbejde. Faldgruber og overvejelser bør alle personskadejurister kende til.

Området er løbende genstand for en række sager ved domstolene, hvilket bl.a. skyldes kompleksiteten og det forhold at flere forskellige regelsæt har betydning for bedømmelsen af forældelsesspørgsmål.

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 • Viden om grundlæggende regler og samspillet mellem dem
 • Nyeste retspraksis
 • Praktiske tips og inspiration til overvejelser vedr. forældelse

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige, skadebehandlere eller andre som i praksis stifter bekendtskab med forældelse på personskadeområdet.
Kurset er rettet mod praktikere.


Undervisningsform

Undervisningsformen vil være foredrag med deltagerinddragelse bl.a. i form af dilemmaspørgsmål og erfaringsudveksling.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.