Netværk

stroke-width="2.28571" />

Netværk

Netværk i Personskade

Erfaringsudveksling om aktuelle temaer og problemstillinger på området

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Netværket i personskade er et tilbud til dig, der beskæftiger dig med området på daglig basis. Du har en baggrund som jurist, personskadebehandler, specialkonsulent i et forsikringsselskab eller offentlig myndighed, eller du er ekstern rådgiver med særligt fokus på personskade.

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med, at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de udfordringer, der er forbundet med personskade.

Netværkslederne vil løbende opdatere netværket om aktuelle sager samt ny retspraksis og ny lovgivning på fagområdet. Medlemmerne i netværket forventes aktivt at bidrage med vidensdeling og sparring for at danne grundlaget for den kollektive styrkelse af eksisterende kompetencer. Derudover vil der være indlæg fra eksterne indlægsholdere.

Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere. Vi sætter den uformelle drøftelse af generelle problemstillinger højt, og anvender disse som ”springbræt” for en dialog og gruppedrøftelser.
 

Emneliste til kommende sæson
 

 • Erhvervsevnetabsforsikringssagerne

 • Passivitet i ASL-sager

 • Principper for opgørelser

 • Hastighedsberegning (trafiksager)

 • Erfaringer fra gruppens praksis efter arbejdsskadereform 2023

 • Aktuelle emner og ny praksis inden for erstatningsansvarsloven

 • Aktuelle emner og ny praksis inden for arbejdsskadesikringsloven

 • Ny praksis vedr. forældelse og genoptagelse inden for personskadeområdet

 • Retshjælpsdækning og fri proces

Mødernes emner vælges fra møde til møde af gruppen og netværkslederne.
 

Målgruppe

Netværket optager eksempelvis jurister, personskadebehandlere og specialkonsulenter i forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder samt eksterne rådgivere med særligt fokus på og indgående erfaring med rådgivning i personskade.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.

Pladserne i netværket er personlige.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.