Netværk

Netværk i Personskade

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Forældelse med særligt henblik på personskadesager

Kursus

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der beskæftiger dig med personskade på daglig basis. Du har en baggrund som jurist, personskadebehandler eller specialkonsulent i et forsikringsselskab eller offentlig myndighed eller du er ekstern rådgiver med særligt fokus på personskade.

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de udfordringer, der er forbundet med personskade.

Netværkslederne vil løbende opdatere netværket omkring aktuelle sager samt ny retspraksis og ny lovgivning på fagområdet. Medlemmerne i netværket forventes aktivt at bidrage med vidensdeling og sparring for at danne grundlaget for den kollektive styrkelse af eksisterende kompetencer. Derudover vil der være indlæg fra eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere. Vi sætter i netværket den uformelle drøftelse af generelle problemstillinger højt, og anvender disse som ”springbræt” for en dialog og gruppedrøftelser.
 

Emneliste til kommende sæson.

 

Mødernes emner vælges fra møde til møde af gruppen og netværkslederne

 

  • Ansvarsvurderinger vedr. fysiske og psykiske arbejdsskader
  • Principper for opgørelser
  • Hastighedsberegning (trafiksager)
  • Den aktuelle arbejdsskadereform og betydningen heraf
  • Aktuelle emner og ny praksis inden for erstatningsansvarsloven
  • Aktuelle emner og ny praksis inden for arbejdsskadesikringsloven
  • Ny praksis vedr. forældelse og genoptagelse indenfor personskadeområdet
  • Retshjælpsdækning og fri proces
  • Prøvelse af myndigheders afgørelser
  • Svindel og observationssager


Derudover vil der ved hvert netværksmøde ske opdatering af relevant praksis indenfor personskadeområdet, herunder arbejdsskadelovningen, ansvarsområdet, patienterstatninger, offererstatningsloven, forældelse, m.v. - samt ajourføring af relevante lovændringer

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor personskade, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt medlemmer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med området.

Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Dansk Ejendomsmæglerforening godkender ligeledes programmerne som efteruddannelse for deres medlemmer.


Målgruppe

Netværket optager eksempelvis jurister, personskadebehandlere eller specialkonsulenter i forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder eller eksterne rådgivere med særligt fokus på og indgående erfaring med rådgivning i personskade.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige.

 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Forældelse med særligt henblik på personskadesager

Kursus

Kausalitet i personskadeerstatningsretten