Undervisere

Tilbage

Nicolai Mailund Clan

Advokat, certificeret mediator og partner hos NCLaw Advokater

Nicolai Mailund Clan er partner i NCLaw Advokater hvor han bl.a. arbejder med behandling af konflikter inden for erstatnings- og forsikringsret – særligt personskade, rådgiveransvar, produktansvar og international privatret.

Nicolai holder en række kurser for JUC bl.a. inden for arbejdskade, retssager, personskader og ofte sammen med dommere, fagpersoner, advokater og andre som er eksperter inden for personskaderetten, så både skadevolder og skadeslidte problemstillinger belyses.

Nicolai repræsenterer danske og udenlandske forsikringsselskaber og erhvervsvirksomheder. Han er ekstern lektor på Københavns Universitet i specialiseret erstatningsret og er medredaktør på FED