Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Nicolai Mailund Clan

Advokat, certificeret mediator og partner hos NCLaw Advokater

Nicolai Mailund Clan er partner i NCLaw Advokater hvor han bl.a. arbejder med behandling af konflikter inden for erstatnings- og forsikringsret – særligt personskade, rådgiveransvar, produktansvar og international privatret.

Nicolai fører store og komplekse sager for danske og internationale forsikringsselskaber, og han har repræsenteret disse klienter ved Højesteret og Landsretten i mere end 80 forskellige sager.

Nicolai holder kurser inden for arbejdsskade, retssager, personskader og ofte sammen med dommere, fagpersoner, advokater og andre som er eksperter inden for personskaderetten, så både skadevolder og skadeslidte problemstillinger belyses. Han er medforfatter på Personskadehåndbogen III sammen med Christina Neugebauer om håndtering af personskade sager, og bogen danner på samme tid pensum på Forsikringsakademiet.

Nicolai repræsenterer danske og udenlandske forsikringsselskaber og erhvervsvirksomheder. Han er ekstern lektor på Københavns Universitet i specialiseret erstatningsret og har gennem årene bl.a. afholdt en række kurser for JUC.