Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Christina Neugebauer

Advokat og partner hos NCLaw Advokater

Christina Neugebauer har specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Hun arbejder med retssager om og rådgiver bredt inden for erstatnings- og forsikringsret, herunder særlig person- og tingskadesager, motoransvar og arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og produktansvar samt personforsikring, rådgiveransvar indenfor disser emner, samt regres.

Christina Neugebauer har bred erfaring fra ledende danske advokatfirmaer samt arbejdet som nævnsmedlem i Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnet. Hun er medforfatter til flere bøger om personskade, hvor Personskadehåndbogen I, II og III dækker hvordan man håndterer personskade sager og bogen danner på samme tid pensum på Forsikringsakademiet. Hun underviser også for Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen og har gennem årene bl.a. afholdt en række kurser for JUC.

Christina Neugebauer er af Indenrigs- og sundhedsministeriet beskikket som medlem af Lægemiddel- og Patientskadeankenævnet.