Undervisere

Tilbage

Christina Neugebauer

Advokat og partner hos NCLaw Advokater

Christina Neugebauer har specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Hun arbejder med retssager om og rådgiver bredt inden for erstatnings- og forsikringsret, herunder særlig person- og tingskadesager, motoransvar og arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og produktansvar samt personforsikring, rådgiveransvar indenfor disser emner, samt regres.

Christina Neugebauer har bred erfaring fra ledende danske advokatfirmaer samt arbejdet som nævnsmedlem i Patientskade- og lægemiddelskadeankenævnet. Hun blev jurist i 1987 fra Københavns Universitet. Hun er medforfatter til flere bøger om personskade. Hun underviser for Advokatsamfundet, Domstolsstyrelsen og har været netværksleder for JUC. Derudover underviser hun i flere kurser og har bl.a. afholdt en række kurser for JUC.

Christina Neugebauer er af Indenrigs- og sundhedsministeriet beskikket som medlem af Lægemiddel- og Patientskadeankenævnet.