Om JUC

Undervisere

Tilbage

Lotte Noer

Advokat og partner hos Punct Advokater

Lotte har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning ved de almindelige domstole og voldgiftsretter. Hun er i dag en erfaren og anerkendt procesadvokat og har siden 2014 haft møderet for Højesteret.

Hun rådgiver navnlig i sager om kontraktsansvar, erhvervsansvar, ledelsesansvar, professionsansvar (advokaters, revisorers, pengeinstitutters, forsikringsmægleres, tekniske rådgiveres og investeringsrådgiveres erstatningsansvar) samt prospektansvar og børsnoterede virksomheders ansvar for manglende overholdelse af deres oplysningsforpligtelse.

Lotte har opnået sin erfaring i arbejdet med nogle af de største og mest komplekse sager inden for sit specialeområde. Endvidere har hun erfaring med at koncipere og fortolke forsikringsvilkår.

Lotte var i 2018 konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvilket har bidraget til hendes specialisering inden for proces. Hun virker i dag som voldgiftsdommer.

Gennem sin karriere har hun i vidt omfang bistået i sager af international karakter, hvorfor hun har erfaring med at rådgive i sager af internationalt tilsnit.

Lotte Noer har siden 2017 været ranket i The Legal 500 og Chambers&Partners.