Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Lotte Noer

Advokat og partner hos Punct Advokater

Lotte Noer er advokat og partner i Punct Advokater og har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning ved de almindelige domstole og voldgiftsretter. Hun er i dag en erfaren og anerkendt procesadvokat og har siden 2014 haft møderet for Højesteret.

Hun rådgiver navnlig i sager om kontraktsansvar, erhvervsansvar, ledelsesansvar, professionsansvar (advokaters, revisorers, pengeinstitutters, forsikringsmægleres, tekniske rådgiveres og investeringsrådgiveres erstatningsansvar) samt prospektansvar og børsnoterede virksomheders ansvar for manglende overholdelse af deres oplysningsforpligtelse.

Lotte Noer har opnået sin erfaring i arbejdet med nogle af de største og mest komplekse sager inden for sit specialeområde. Endvidere har hun erfaring med at koncipere og fortolke forsikringsvilkår.

Lotte var i 2018 konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvilket har bidraget til hendes specialisering inden for proces. Hun virker i dag som voldgiftsdommer.

Lotte Noer har siden 2017 været ranket i The Legal 500 og Chambers&Partners.