Kursus

Udbudsret for specialister

Bliv opdateret på komplekse og aktuelle udbudsretlige emner

7

lektioner

6995 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

Netværk

Netværk i Udbudsret

Kursus

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven

Udbytte

Formålet med dette udbudsretskursus er at udfordre og opdatere den erfarne udbudspraktiker og udbudsrådgiver på sidste nyt samt de seneste tendenser inden for udbudsretten.


Indhold

På dette kursus, der er målrettet erfarne udbudspraktikere og rådgivere, fokuserer vi på en række af de mest komplekse og aktuelle udbudsretlige emner. Derfor vil emnerne blive opdateret, når vi nærmer os afholdelsesdatoen.

Emnerne kan bl.a. være:

 

 • De seneste ændringer af udbudsloven. Hvad er særligt vigtigt at være opmærksom på som ordregiver og tilbudsgiver?
   
 • Rammeaftaler. Krav om angivelse af maksimalmængder og/eller maksimalværdi, og skal ordregiver også påtage sig en aftageforpligtelse? Sondringen mellem almindelige kontrakter og rammeaftaler. Fokus på praksis fra EU-domstolen og Klagenævnet for Udbud.
   
 • Adgangen til at gennemføre udbud med forhandling efter udbudsloven. Hvad siger loven, og hvad siger Klagenævnet for Udbud? Skal en anskaffelse vitterligt være unik eller kompleks, før der kan gennemføres en procedure med forhandling.

 

 • Evalueringsmodeller. Hvad gør ordregiver når det uventede sker, og den på forhånd fastlagte evalueringsmodel reelt ikke er egnet til at omsætte de afgivne priser til points? Har Klagenævnet for Udbud forstået ”budskabet” i udbudslovens § 160, stk. 2?

 

 • Ændringer undervejs i udbudsprocessen. Hvor meget kan ordregiver ændre i mindstekrav og eventuelle andre krav undervejs i udbudsprocessen? Er der et større rum for ændringer efter tildelingen, men før kontraktindgåelsen? Fokus på praksis fra EU-domstolen og dugfriske kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

 

 • Fastlæggelse og håndtering af egnethedskravene ved en udbudsprocedure. Hvad stiller vi op med nystartede virksomheder, og hvad er vores muligheder for at ”reparere” i forhold til virksomheder, der ikke umiddelbart opfylder mindstekravene til egnethed? Fokus på ny praksis fra Klagenævnet for Udbud samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede notat om dokumentation i relation til egnethed.

 

 • Seneste principielle afgørelser fra Klagenævnet for Udbud og EU-domstolen samt øvrige ”breaking news” inden for udbudsretten.


På kurset vil der blive lagt stor vægt på praksis og konkrete udbudscases. Kurset er tilrettelagt, så der i vid udstrækning vil være basis for debat og erfaringsudveksling mellem underviserne og deltagerne.


 

Målgruppe

Kurset er målrettet erfarne udbudspraktikere og udbudsrådgivere, der løbende beskæftiger sig med gennemførelse af eller rådgivning om udbudsprocesser.

Kurset er også relevant for tidligere års deltagere på JUC’s Udbudsret for specialister , da der bliver fokuseret på nye emner og problemstillinger.

Kurset kan også med fordel tages efter deltagelse på JUC's kursus "Grundlæggende udbudsret".


Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

Netværk

Netværk i Udbudsret

Kursus

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven