Rasmus Horskjær Nielsen

Rasmus Horskjær Nielsen

Chefkonsulent hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen​

Rasmus Horskjær Nielsen er chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og er specialiseret i udbudsret. Rasmus er en del af Center for offentlig konkurrence i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har ansvar for at informere og vejlede om udbudsreglerne. Rasmus var en del af det team, der bistod udbudslovsudvalget med at skrive forslag til udbudsloven og var involveret i lovprocessen forud for vedtagelsen af udbudsloven. Rasmus har sideløbende med sit arbejde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undervisningserfaring fra diverse kurser samt Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Derudover har han været i advokatbranchen og har som følge heraf erfaring med rådgivning af såvel ordregivere som tilbudsgivere i forbindelse med udbud.  

Du kan se alle JUC's kurser inden for konkurrenceret og udbudsret her.