Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Martin Stæhr

Advokat og partner hos Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

Martin Stæhr har i de seneste 10 år rådgivet offentlige myndigheder og private virksomheder om udbudsreglerne, herunder i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter og byudviklingsprojekter. Han har betydelig erfaring med konfliktløsning og konflikthåndtering i forbindelse med større udbudssager og har i den forbindelse ført en lang række sager ved Klagenævnet for Udbud og de danske domstole.

Efter at have været ansat som specialistadvokat i et større advokatfirma i en længere årrække, etablerede Martin Stæhr ved årsskiftet den juridiske rådgivningsvirksomhed Udbudsjura.dk, der leverer højt specialiseret udbudsretlig rådgivning og varetager udbudsretlige konfliktsager for såvel offentlige myndigheder som private virksomheder. I 2018 stiftede han Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann.

Martin Stæhr underviser på JUCs kurser og konferencer i udbudsret, herunder kurser for specialister men også mere grundlæggende kurser.

Martin Stæhr arbejder med mange opgaver inden for udbudsret og har for nylig: