Martin Stæhr

Martin Stæhr

Advokat og partner hos Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

Martin Stæhr har i de seneste 10 år rådgivet offentlige myndigheder og private virksomheder om udbudsreglerne, herunder i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter og byudviklingsprojekter. Han har betydelig erfaring med konfliktløsning og konflikthåndtering i forbindelse med større udbudssager og har i den forbindelse ført en lang række sager ved Klagenævnet for Udbud og de danske domstole.

Efter at have været ansat som specialistadvokat i et større advokatfirma i en længere årrække, etablerede Martin Stæhr ved årsskiftet den juridiske rådgivningsvirksomhed Udbudsjura.dk, der leverer højt specialiseret udbudsretlig rådgivning og varetager udbudsretlige konfliktsager for såvel offentlige myndigheder som private virksomheder. I 2018 stiftede han Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann. 

Martin Stæhr underviser på JUCs kurser og konferencer i udbudsret, herunder kurser for specialister men også mere grundlæggende kurser. 

Martin Stæhr arbejder med mange opgaver inden for udbudsret og har for nylig:

  • Bistået offentlige ordregivere i forbindelse med klagesager ved Klagenævnet for Udbud.
  • Bistået private virksomheder i forbindelse med klager over gennemførte udbud.
  • Bistået offentlige ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud med forhandling.
  • Kvalitetssikret udbudsmaterialer for offentlige ordregivere.
  • Rådgivet flere kommuner i forbindelse med håndtering af aktindsigtsbegæringer i indkomne tilbud.
  • Rådgivet offentlige ordregivere og private virksomheder omkring håndtering af the European Single Procurement Document (ESPD).
  • Gennemført en lang række kurser om den nye udbudslov, herunder bl.a. i relation til udbud med forhandling.

 

"Martin Stæhr er en virkelig kompetent, vidende og velformuleret underviser."
– Mette Hedelund Thomasen, advokat, Hofor A/S.


Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.