Kursus

Bæredygtige udbud

Bæredygtighed i alle aspekter af det offentlige indkøb

4

lektioner

4495 DKK.


Indhold

På dette kursus får du indsigt i og konkrete råd om, hvordan bæredygtighedshensyn kan tænkes ind i en udbudsproces.

Vi kommer omkring både udarbejdelse af udbudsmaterialet, herunder bl.a. udarbejdelse af kravspecifikation og kontrakt, forberedelse og gennemførelse af udbudsprocessen, og kontraktopfølgning.

Formålet er dels at øge dit kendskab til, hvordan bæredygtighedshensyn kan inddrages i udbudsprocesser, dels at klæde dig på til at planlægge og gennemføre bæredygtige udbud.

Dagens emner er bl.a.:
 • Hvad gør et indkøb bæredygtigt?
 • Udbuddets forberedelse
 • Udvælgelse med bæredygtige parametre
 • Det retlige fokus på bæredygtighed i en kravspecifikation
 • Inddragelse af bæredygtighed i tildelingskriterierne
 • Kontraktklausuler, der sikrer opfyldelse af (ambitiøse) bæredygtige krav og løsninger
 • Kontraktopfølgning

Udbytte

På kurset får du bl.a.:
 • Indblik i forskellige typer af bæredygtige hensyn
 • Viden om, hvornår i udbudsprocessen der kan arbejdes med bæredygtighed
 • Viden og gode råd om, hvordan bæredygtige hensyn kan indarbejdes i forbindelse (præ)kvalificering af tilbudsgivere
 • Viden om og gode værktøjer til at udarbejde en kravspecifikation med fokus på bæredygtighed
 • Viden og gode råd om inddragelse af bæredygtighedshensyn i evalueringsmodellen
 • Gode råd til kontraktbestemmelser, der sikrer bæredygtigt fokus i kontraktens løbetid
 • Kendskab til (udbuds)praksis med bæredygtigt fokus

Baggrund

Vi skal tænke og agere bæredygtigt - også i offentlige indkøb, og med udbudslovsændringen fra 2022 kan der endda blive pligt til at inddrage miljø- og klimahensyn i udbud. Det er dog lettere sagt end gjort. På dette kursus sætter vi fokus på inddragelse af bæredygtighed i alle aspekter af det offentlige indkøb. Kurset er således særligt relevant for indkøbere, men også for tekniske rådgivere, udbudsrådgivere og for jurister hos leverandører til det offentlige.


Målgruppe

Kurset er for alle, der beskæftiger sig med udbud - dog særligt indkøbere og udbudsrådgivere - og forudsætter et grundkendskab til udbudsret.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.