Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Henrik Karl Nielsen

Advokat hos Koch/Christensen Advokatfirma

Henrik Karl Nielsen er advokat ved Koch/Christensen Advokatfirma, hvor han hovedsageligt beskæftiger sig med ansættelses-, arbejds- og foreningsret. Han har ydermere fokus på rådgivning, rets- og voldgiftssager gennem sin stilling som advokat for både danske og internationale virksomheder, fag- og brancheforeninger.

Han har forfattet en række bøger og artikler – herunder ”Funktionærloven med kommentarer” (Karnov Group) og har en solid undervisererfaring fra diverse efteruddannelsestilbud og som manuduktør og kursuslektor i formueret og arbejdsret på Københavns Universitet og Copenhagen Business School.