Netværk

stroke-width="2.28571" />
Læs mere om JUC's kursus i ansættelsesret, hvor du bliver opdateret på den nyeste retspraksis - med gennemgang af temaer, der erfaringsmæssigt volder udfordringer for arbejdsgivere.

Kursus

Årlig ansættelsesretlig opdatering

Aktuelle emner og problemstillinger i ansættelsesretten

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Temaet for dette kursus er aktuelle emner inden for ansættelsesretten.

Emnerne vil blive endeligt fastlagt tættere på kursets afholdelse for, at kurset er så aktuelt som muligt.

Emnerne kan bl.a. være:

  • Ferie – varsling, overførsel, udbetaling og feriehindringer samt forpligtelser i forhold til Arbejdsmarkedets Feriefond
  • Barsel – hvad er i vente?
  • Arbejdstid, herunder arbejdsgivers kontrol og forpligtelser
  • Whistleblowing, arbejdsgiverens forpligtelser og afskedigelsesbeskyttelse
  • Forventninger i forhold til implementering af arbejdsvilkårsdirektivet
 
Kurset veksler mellem teori, praksis og case-løsning, og der lægges op til dialog baseret undervisning.

Udbytte

På kurset vil både ny praksis og ny lovgivning på beskæftigelsesområdet blive gennemgået, herunder i forhold til ferie, barsel, arbejdstid, whistleblowing og implementering af arbejdsvilkårsdirektivet.


På dette kursus får du bl.a.:


  • Overblik over tendenser og strømninger i ansættelsesretten

  • Indføring i den nyere ansættelsesret – gennemgang af temaer, der erfaringsmæssigt volder udfordringer for arbejdsgivere

  • Fagligt indblik i nye regler, der træder i kraft i 2024/2025 – reglernes betydning og aktuelle problemstillinger

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, jurister og HR-konsulenter, der beskæftiger sig med ansættelsesret.


Materiale

Du får adgang til relevant materiale på vores online portal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.