Kursus

Årlig ansættelsesretlig opdatering

Aktuelle emner

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

Temaet for dette kursus er aktuelle emner inden for ansættelsesretten. På kurset vil både ny praksis og ny lovgivning på beskæftigelsesområdet blive gennemgået, herunder i forhold til ferie, barsel, arbejdstid, whistleblowing og implementering af arbejdsvilkårsdirektivet.

På dette kursus får du bl.a.:
  • Overblik over tendenser og strømninger i ansættelsesretten
  • Indføring i den nyere ansættelsesret – gennemgang af temaer, der erfa-ringsmæssigt volder udfordringer for arbejdsgivere
  • Fagligt indblik i nye regler, der træder i kraft i 2022 – reglernes betydning og aktuelle problemstillinger
 

Indhold

Emnerne vil blive endeligt fastlagt tættere på kursets afholdelse for, at kurset er så aktuelt som muligt.

Emnerne kan bla. være:
  • Ferie – varsling, overførsel, udbetaling og feriehindringer samt forpligtelser i forhold til Arbejdsmarkedets Feriefond
  • Barsel – hvad er i vente?
  • Arbejdstid, herunder arbejdsgivers kontrol og forpligtelser
  • Whistleblowing, arbejdsgiverens forpligtelser og afskedigelsesbeskyttelse
  • Forventninger i forhold til implementering af arbejdsvilkårsdirektivet
 
Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning, og der lægges op til dialog baseret undervisning.

Målgruppe
Kurset henvender sig til advokater, jurister og HR-konsulenter, der beskæftiger sig med ansættelsesret.

Materiale
Du får adgang til elevant materiale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret, om nye regler, love, praksis – og ikke mindst har de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.