Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Barselsloven

Et kursus i barselsreglerne fra A til Z

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Den 2. august 2022 trådte en ny barselslov i kraft. Det indebar indgribende ændringer for både medarbejderne og virksomhederne. Siden er loven ændret flere gange. Der kommer fx nye regler om flerlingeforældre, ligesom reglerne om overdragelse af orlov til fx sociale forældre er trådt i kraft den 1. januar 2024. På dette kursus får du et grundigt indblik i reglerne, og hvordan du bruger dem i praksis.

På kurset får du bl.a.:

 • Viden om barselsreglerne og deres praktiske betydning for både virksomheder og medarbejdere
 • Overblik over reglerne om betaling under orlov
 • Viden om virksomhedernes adgang til refusion
 • Viden om tilknyttede emner som sygdom, ferie og opsigelse i forbindelse med barsel

Indhold

Det er vigtigt for de fleste virksomheder, rådgivere og organisationsansatte at have et grundigt kendskab til barselsreglerne. På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne om barsel med en praktisk indgangsvinkel og masser af eksempler fra hverdagen og retspraksis. Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Emner er bl.a.:
 • Forældrenes ret til orlov
 • Forældrenes adgang til at overdrage orlov og dagpengeret
 • Soloforældre, adoptanter og andre familieformer, herunder regnbuefamilier - nye regler pr. 1. januar 2024
 • Hvad gælder for grænsegængere?
 • Hvornår skal orlov varsles?
 • Mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af orlov, herunder forlængelse og udskydelse
 • Orlov til flerlingeforældre – nye regler pr. 1. maj 2024
 • Overblik over reglerne for selvstændige, studerende og ledige ydelsesmodtagere
 • Hvilke rettigheder har forældrene, sociale forældre og nærtstående, når de vender tilbage fra orlov?
 • Graviditetsbetinget sygdom – retten til frihed og betaling
 • Hvordan optjenes og afholdes ferie i forbindelse med graviditet og orlov?
 • Retten til løn under orlov – Hvad siger funktionærloven og overenskomsterne, og hvordan kan en personalepolitik indrettes?
 • Omsorgsorlov
 • Hvad gælder, når barnet bliver sygt/hospitalsindlagt?
 • Kort om opsigelse i forbindelse med barsel, herunder udvidelsen af den beskyttede personkreds – nye regler pr. 1. januar 2024
 • Og meget, meget mere

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater, jurister, organisationsansatte og andre praktikere, herunder HR-medarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med reglerne om barsel og ligebehandling.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.