Kursus

Ansættelsesretligt grundkursus

Fokus på lovgivning og praktiske problemstillinger

14

lektioner

11990 DKK.

Udbytte

På grundkurset i ansættelsesret bliver du i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger optimalt og effektivt.

 

Indhold

På to fulde kursusdage får du en grundig indføring i ansættelsesrettens væsentligste regler og problemstillinger og bliver i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. Du opnår en unik og solid forståelse for bl.a. kontrakter, love, krav, ferie, sygdom, pligter, sociale medier, faldgruber og muligheder.

Du bliver sat grundigt ind i den grundlæggende lovgivning og de særlige forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse, opsigelse eller bortvisning af en medarbejder.

Emner er bl.a.:
Dag 1

 • Introduktion til ansættelsesrettens regler
 • Aktører inden for ansættelsesretten
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en medarbejder?
 • Hvilke krav stilles der til ansættelseskontrakten?
 • Hvilke regler gælder i forhold til medarbejderens ferie?
 • Hvordan håndteres medarbejderens sygdom, og hvilke regler gælder?
 • Hvilke rettigheder og pligter har medarbejderen i forhold til barsel?
 • Medarbejderrepræsentation

Dag 2

 • Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet
 • Hvorledes kan arbejdsgiver gennemføre ændringer i ansættelsesforholdene?
 • Hvordan ophører ansættelsesforholdet?
 • Diskriminationslovgivningen
 • Hvilke forhold skal arbejdsgiveren særligt være opmærksom på i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør?
 • Gennemgang af hyppige opsigelsesbegrundelser
 • Indgåelse af fratrædelsesaftaler.
 • Hvilke muligheder har arbejdsgiveren for at beskytte sin virksomhed?
 • Håndtering af ansættelsesretlige tvister

 


Målgruppe

Kurset er målrettet dem, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger – herunder jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte, tillidsrepræsentanter og HR-medarbejdere.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Anne Marie var virkelig god til at gøre det komplekse stof let forståeligt. Hun har et godt tempo så man nemt kan følge med, og der er god mulighed for dialog med hende undervejs i kurset og det gør det levende."
– Bettina Thøgersen, Stabschef, Danmarks Læreforening.
Tidligere kursusdeltager

"Jeg fik en grundlæggende viden om ansættelsesret samt et indblik i forholdet mellem kollektive overenskomster og love. Det var super med en samling af love, domme og powerpoint-slides i undervisningsmaterialet.
– Hildigunn Ellingsgaard, jurist, Den Færøske Fødevare og Veterinærstyrelse.
Tidligere kursusdeltager

"Anne Marie Abrahamson er en utrolig dygtig underviser, der forstår at formidle juraen på en forståelig måde. Hun er utrolig kompetent og absolut en af de bedste undervisere jeg har oplevet. Der var mange andre positive ting ved kurset, og jeg er meget glad for at have været på det."
– Dan Bøgh Morthorst, fuldmægtig, HR, Social- og Indenrigsministeriet.
Tidligere kursusdeltager