Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Forskels- og ligebehandlingsloven

De mest hyppige problemstillinger set i et ansættelsesretligt perspektiv

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold og udbytte

Dette kursus giver dig en grundig gennemgang og forståelse af de mest hyppige problemstillinger inden for forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven set i et ansættelsesretligt perspektiv. Med deltagelse i kurset sikrer du, at din virksomhed bliver i stand til at håndtere de daglige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis – både nationalt og EU-retligt. 


På kurset vil vi gennemgå gældende lovgivning og retspraksis inden for både forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven og gøre status på de problemstillinger, der kan give anledninger til udfordringer i praksis. 
 


Emner er b.la.:
 • Indledende gennemgang af diskriminationsforbuddet i Danmark
 • EU-rettens betydning for diskriminationsområdet i et ansættelsesretligt perspektiv
 • De beskyttede persongrupper, herunder nye kategorier som kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika
 • Forskellen på direkte og indirekte forskelsbehandling
 • Forbud mod diskrimination i rekrutteringsprocessen 
 • Mulighederne for at lave positiv forskelsbehandling 
 • Beskyttelse mod chikane; inkl. sexchikane 
 • Den særlige beskyttelse af handicappede samt arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse, herunder sondringen mellem handicap og længerevarende almindelig sygdom
 • Forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, herunder den beskyttede personkreds i lyset af seneste dom fra EU-domstolen om HK’s      generalforsamlingsvalgte formand
 • Arbejdsgivers forpligtelser i henhold til afskedigelse af      medarbejdere, herunder seneste dom fra Højesteret angående opsigelse af en idrætslærer som følge af udeblivelse fra arbejde af religiøse årsager
 • Beskyttelse af gravide medarbejdere og medarbejdere på vej på orlov
 • Bevisbyrdereglerne
 • Gennemgang af arbejdsgivers forpligtelser i henhold til lov om ligeløn til mænd og kvinder 
 • Udmåling af godtgørelse på diskriminations- og ligebehandlingsområdet – hvad koster det at overtræde reglerne?
 • Nye regler på vej…
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger i praksis. 
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.