Kursus

Håndtering af sexismesager

Forebyggelse og håndtering af sager om krænkelser

4

lektioner

4495 DKK.

Indhold

Dette kursus tager sit udgangspunkt i den seneste tids debat om sexisme og anden lignende adfærd på arbejdspladser.
Formålet er at komme rundt om de væsentligste temaer, når en organisation skal forebygge og håndtere anklager om sexisme eller anden lignende adfærd.
 
Emner er bl.a.:

 • Hvilke politikker er nødvendige, og er der behov for, at enkelte (eller alle) medarbejdere uddannes i forebyggelse og håndtering af sexisme?
 • Hvordan udruster vi organisationen bedst muligt til at håndtere sexismeanklager?
 • Hvordan sikres et fortsat fokus på sexisme både hos ledelse og medarbejdere, og hvordan undgås sexismesager?
 • Hvordan tilrettelægges et undersøgelsesforløb bedst muligt, og hvilke hensyn skal overvejes?
 • Hvordan sanktionerer vi sexisme?
 • Hvilke databeskyttelseshensyn skal vi overveje?
 • Hvad kan vi kommunikere til organisationen og omverdenen?


Udbytte

På kurset får du bl.a.:
 
 • Dybere indsigt i de mange sideløbende overvejelser, man som virksomhed skal gøre sig, når sexisme skal håndteres.
 • En forståelse af forskellige måder til at sikre et kontinuerligt fokus på et sexismefrit arbejdsmiljø.
 • Viden om forskellige rapporteringssystemer og indretning af organisationen til at kunne håndtere indrapporteringer.
 • En forståelse for de juridiske udfordringer, der opstår, når anmeldelserne kommer.
 • Viden om de forskellige værktøjer til at håndtere indrapporteringer.
 • Dybere indsigt i vurderingen af mulige sanktioner og eventuel afvikling af ansættelsesforhold i forlængelse af en indrapportering.


Baggrund

MeToo-bølgen er endnu en gang skyllet ind over Danmark og flere virksomheder oplever fornyet og nødvendigt fokus på håndtering af sexisme og anden lignende adfærd.
 
Sexismesager indeholder flere elementer, som kræver opmærksomhed, og alle involverede parter har krav på en vis hensyntagen.
 
Både indretningen af organisationen, nødvendige politikker, rapporteringssystemer og måder at påvirke kulturen på arbejdspladsen skal overvejes, men i lige så høj grad skal organisationen være klar til at kunne behandle en anmeldelse om ubehagelig adfærd, når den kommer.  


Målgruppe

Kurset henvender sig til deltagere med en vis praktisk og/eller teoretisk baggrund indenfor HR og HR-jura. Vi vil gerne være praktiske og bygge videre på den viden og de erfaringer, der er i rummet.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.