Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Bortvisning

Vurdering, processer og praksis ved bortvisning

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

På kurset får du en gennemgang af de generelle regler om bortvisning, herunder bl.a. reglerne om hjemmel, bevisbyrde, passivitet og proportionalitet.

Emner er bl.a.:

  • En gennemgang af de forskellige bortvisningsgrunde
  • Indsigt i de aspekter, der knytter sig til bortvisningssituationen - både på det private området og det offentlige område, herunder de forvaltningsretlige regler
  • Kendskab til både den individuelle og kollektive behandling af bortvisningssager
  • Særlige regler for elever
  • Gennemgang af reglerne om erstatning, godtgørelse og tabsbegrænsningspligt
  • Gennemgang af nyeste retspraksis ved domstolene og faglig voldgift


Baggrund

Bortvisning er den hårdeste ansættelsesretlige sanktion og medfører, at et ansættelsesforhold ophører uden varsel.

En bortvisning rammer typisk medarbejderen hårdt, hvad enten den er saglig eller ej, og arbejdsgiver kan blive mødt af et krav om erstatning og godtgørelse fra lønmodtageren. Derfor er det vigtigt at kende reglerne for bortvisninger.

Udbytte

Du bliver i stand til at:

  • Vurdere om bortvisning i henhold til retspraksis er den rigtige/proportionale sanktion i situationen
  • Vurdere om arbejdsgiver har handlet rettidigt og korrekt i forhold til en bortvisning
  • Rådgive om hvordan processen for en bortvisning tilrettelægges og gennemføre i praksis
 

Målgruppe

Du arbejder med personalespørgsmål som f.eks. HR-konsulent, chef, jurist, eller advokat. Måske er du ansat i en faglig organisation, en virksomhed, en offentlig myndighed eller en arbejdsgiverorganisation.

Du har et vist forhåndskendskab til individuel ansættelsesret.

Undervisningsform 

På kurset Bortvisning foregår kurset som oplæg, gennemgang af praksis og aktive diskussioner mellem kursister og undervisere

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.