Kursus

Opsigelser og fratrædelsesaftaler

Den juridiske ramme, muligheder og vilkår

4

lektioner

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus har fokus på den juridiske ramme ved driftsmæssigt begrundede opsigelser og mulighederne og vilkårene for indgåelse af fratrædelsesaftaler.  

Kurset omhandler overordnede temaer som f.eks.:
  • Udvælgelse ved driftsmæssigt begrundede afskedigelser, herunder saglighedskrav, særligt beskyttede medarbejdere mv. 
  • Udstrækningen af arbejdsgivers omplaceringsforpligtelse
  • Vilkår ved opsigelse, f.eks. i relation til variable lønelementer, ferie og benefits
  • Forpligtelser, herunder i forhold til jobsøgning, tabsbegrænsningspligt, tavsheds- og loyalitetspligt 
  • Fratrædelsesaftaler – hvornår fratrædelsesaftaler kan anvendes og parternes muligheder og begrænsninger i forhold til at kunne forhandle om vilkårene i en fratrædelsesaftale


Baggrund

Driftsmæssigt begrundede opsigelser er fra tid til anden en nødvendighed. Det er i sådan en situation vigtigt at sikre en god proces, og et vigtigt element er at have et godt overblik over den juridiske ramme, der gælder for opsigelser. Muligheden for at indgå fratrædelsesaftaler spiller også en væsentlig rolle i forbindelse med beslutningen og gennemførelsen af opsigelser.

Målgruppe
Kurset henvender til arbejdsgivere, HR og rådgivere, der involveres i driftsmæssigt begrundede afskedigelser, eller som har til opgave at tilrettelægge processen.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.