Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Opsigelser og fratrædelsesaftaler

Den juridiske ramme, muligheder og vilkår

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus har fokus på den juridiske ramme ved driftsmæssigt begrundede opsigelser og mulighederne og vilkårene for indgåelse af fratrædelsesaftaler.  

Kurset omhandler overordnede temaer som f.eks.:

  • Udvælgelse ved driftsmæssigt begrundede afskedigelser, herunder saglighedskrav, særligt beskyttede medarbejdere m.v. 
  • Udstrækningen af arbejdsgivers omplaceringsforpligtelse
  • Vilkår ved opsigelse, f.eks. i relation til variable lønelementer, ferie og benefits
  • Forpligtelser, herunder i forhold til jobsøgning, tabsbegrænsningspligt, tavsheds- og loyalitetspligt 
  • Fratrædelsesaftaler – hvornår fratrædelsesaftaler kan anvendes og parternes muligheder og begrænsninger i forhold til at kunne forhandle om vilkårene i en fratrædelsesaftale


Baggrund

Driftsmæssigt begrundede opsigelser er fra tid til anden en nødvendighed. Det er i sådan en situation vigtigt at sikre en god proces, og et vigtigt element er at have et godt overblik over den juridiske ramme, der gælder for opsigelser.

Muligheden for at indgå fratrædelsesaftaler spiller også en væsentlig rolle i forbindelse med beslutningen og gennemførelsen af opsigelser.

Målgruppe

Kurset henvender til arbejdsgivere, HR og rådgivere, der involveres i driftsmæssigt begrundede afskedigelser, eller som har til opgave at tilrettelægge processen.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.