Kursus

Internationale ansættelser

7

lektioner

6995 DKK.

Udbytte

På kurset i internationale ansættelser får du et solidt indblik i de typiske ansættelsesretlige og skatteretlige overvejelser, der skal gøres i forbindelse med internationale ansættelser, herunder også de problemstillinger, der knytter sig til lovvalg og social sikring med udgangspunkt i de nyeste regler og praksis.

Du får bl.a.:

 • Viden til at foretage et lovvalg i forbindelse med internationale ansættelser
 • Dybere indsigt i reglerne omkring skat og social sikring, når medarbejdere arbejder på tværs af landegrænser
 • En forståelse af de danske regler om arbejds- og opholdstilladelse
 • Introduktion til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
 • Opdatering på de skatteregler der er justeret og ændret som følge af Covid-19


Indhold

Når medarbejdere rekrutteres fra udlandet, når danske medarbejdere udstationeres til udlandet, eller når ansættelsesforholdet på anden måde bliver internationalt, er der flere problemstillinger, der skal overvejes – især i relation til ansættelsesret, arbejds- og opholdstilladelse, skat og social sikring.

Disse problemstillinger får du gennemgået på kurset.

Emner er bl.a.:

 • Nyheder: Covid-19: Opdatering på de skatteregler der er justeret og ændret som følge af Covid-19
 • Opdatering på seneste udvikling på forskerordningen/ beskatning af udenlandske nøglemedarbejdere
 • Hvilke overvejelser skal man som arbejdsgiver gøre sig i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakten for internationale ansættelser?
 • Hvilket lands lovgivning finder anvendelse for den internationale ansættelse?
 • Hvornår skal en udenlandsk medarbejder have arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark?
 • Blandt mange interessante skattemæssige emner, kan vi f.eks. fremhæve:
  • Overblik over processen i en udstationering
  • Hvornår bliver man skattepligtig til Danmark? Og hvornår ophører dansk skattepligt?
  • Gennemgang af de nye regler omkring lempelse af Forskerordningen
  • Gennemgang af regler om arbejdsudleje, herunder nye domme
  • Arbejde i udlandet, skattemæssige overvejelser
  • Generelt: Hvilke skattemæssige forhold skal man som arbejdsgiver være opmærksom på i forbindelse med internationale ansættelser?
 • Hvordan skal man som arbejdsgiver håndtere spørgsmålet om social sikring i forbindelse med internationale ansættelser?
 • Efter ”Brexit” –  påvirkning af social sikring. Hvor står vi nu?

 

Målgruppe

Kurset i internationale ansættelser henvender sig særligt til personer, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige og skatteretlige problemstillinger i forbindelse med internationale ansættelser, og som ønsker at sætte sig ind i de nyeste regler.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.