Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Internationale ansættelser

Et solidt indblik i typiske ansættelses- og skatteretlige overvejelser

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold og udbytte

På kurset i internationale ansættelser får du et solidt indblik i de typiske ansættelsesretlige og skatteretlige overvejelser, der skal gøres i forbindelse med internationale ansættelser, herunder også de problemstillinger, der knytter sig til lovvalg og social sikring med udgangspunkt i de nyeste regler og praksis.

Du får bl.a.:

 • Viden til at foretage et lovvalg i forbindelse med internationale ansættelser
 • Dybere indsigt i reglerne omkring skat og social sikring, når medarbejdere arbejder på tværs af landegrænser
 • En forståelse af de danske regler om arbejds- og opholdstilladelse
 • Introduktion til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
 • Opdatering på de skatteregler der er justeret og ændret som følge af Covid-19


Indhold

Når medarbejdere rekrutteres fra udlandet, når danske medarbejdere udstationeres til udlandet, eller når ansættelsesforholdet på anden måde bliver internationalt, er der flere problemstillinger, der skal overvejes – især i relation til ansættelsesret, arbejds- og opholdstilladelse, skat og social sikring.

Disse problemstillinger får du gennemgået på kurset.

Emner er bl.a.:

 • Nyheder: Covid-19: Opdatering på de skatteregler der er justeret og ændret som følge af Covid-19
 • Opdatering på seneste udvikling på forskerordningen/ beskatning af udenlandske nøglemedarbejdere
 • Hvilke overvejelser skal man som arbejdsgiver gøre sig i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakten for internationale ansættelser?
 • Hvilket lands lovgivning finder anvendelse for den internationale ansættelse?
 • Hvornår skal en udenlandsk medarbejder have arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark?
 • Blandt mange interessante skattemæssige emner, kan vi f.eks. fremhæve:
  • Overblik over processen i en udstationering
  • Hvornår bliver man skattepligtig til Danmark? Og hvornår ophører dansk skattepligt?
  • Gennemgang af de nye regler omkring lempelse af Forskerordningen
  • Gennemgang af regler om arbejdsudleje, herunder nye domme
  • Arbejde i udlandet, skattemæssige overvejelser
  • Generelt: Hvilke skattemæssige forhold skal man som arbejdsgiver være opmærksom på i forbindelse med internationale ansættelser?
 • Hvordan skal man som arbejdsgiver håndtere spørgsmålet om social sikring i forbindelse med internationale ansættelser?
 • Efter ”Brexit” –  påvirkning af social sikring. Hvor står vi nu?

 

Målgruppe

Kurset i internationale ansættelser henvender sig særligt til personer, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige og skatteretlige problemstillinger i forbindelse med internationale ansættelser, og som ønsker at sætte sig ind i de nyeste regler.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. Dette siger vores deltagere:


”Jeg fik rigtig meget viden med hjem fra kurset.”

- Eva Hansen, juridisk konsulent, Ledernes Hovedorganisation

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.