Mads Bernstorn

Mads Bernstorn

Advokat hos Mette Klingsten Advokatfirma

Mads Bernstorn er advokat og specialiseret inden for arbejds- og ansættelsesret samt databeskyttelsesret. Mads Bernstorn yder rådgivning til både danske og udenlandske virksomheder om medarbejder- og direktørforhold og har særlig erfaring med rådgivning af virksomheder i den finansielle sektor.

Mads har blandt andet bistået virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af incitamentsordninger, udarbejdelse af databeskyttelsespolitikker, forhandlinger i forbindelse med fratræden m.v. Herudover yder Mads Bernstorn også rådgivning om opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske medarbejdere.