Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Mads Bernstorn

Advokat hos Mette Klingsten Advokatfirma

Mads Bernstorn er advokat hos Mette Klingsten Advokatfirma, hvor han beskæftiger sig med alle områder inden for arbejds- og ansættelsesretten.

Han har bistået ved diverse juridiske problemstillinger, bl.a. i forbindelse med forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, bonusordninger og lønpolitikker i den finansielle sektor, opsigelser og bortvisninger m.v.

Mads Bernstorn fungerer som HR-partner for virksomheder i forbindelse med større projekter, omstruktureringer, implementering af nye HR-systemer etc.