Kursus

Brug af sundhedsdata og GDPR

Forstå samspillet mellem indhentelse af sundhedsdata og databeskyttelsesreglerne

7

lektioner

6995 DKK.

Baggrund

Som offentlig og privat aktør på sundhedsområdet er der en række regulatoriske krav for brug af sundhedsdata. Disse regulatoriske krav spiller sammen med de databeskyttelsesretlige krav i GDPR.

 

Dette gælder bl.a. i forbindelse med indhentelse og videregivelse af patientdata fra patientjournaler i forbindelse med kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter og samarbejder mellem offentlige og private i forbindelse med kliniske forsøg.

 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

 

  • Overblik over de forskellige formål og regler for anvendelse af sundhedsdata i patientjournaler
  • Overblik over de forskellige formål og regler for anvendelse af sundhedsdata i gråzonen, hvor oplysningerne f.eks. indsamles via en app fra en privat leverandør eller i forbindelse med brug af et benchmarking-værktøj
  • Forståelse for samspillet mellem reglerne for indhentelse af sundhedsdata fra patientjournaler i sundhedslovgivningen og databeskyttelsesreglerne i GDPR i forbindelse med kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter og samarbejder mellem offentlige og private i forbindelse med kliniske forsøg, herunder hvor forsøget skal skaffe dokumentation for bl.a. ansøgninger om markedsføringstilladelse
  • Overblik over udfordringerne og løsninger ved overdragelse af sponsorroller
  • Viden om de regler for videregivelse af sundhedsdata, der skal sikre patienters retssikkerhed


Indhold

Kurset begynder med en introduktion til området, hvor de forskellige formål for anvendelse af sundhedsdata gennemgås (f.eks, kvalitetsarbejde, ledelsesinformation samt forskning og statistik). Vi ser også på de særlige regler, der skal beskytte patienters retsstilling.

 

Følgende emner vil blive behandlet på kurset:

 

  • Regulatoriske krav for brug af sundhedsdata og samspillet med de databeskyttelsesretlige krav i GDPR
  • Kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter – hvilke krav skal være opfyldt
  • Klinisk forskning i forbindelse med sundhedsbehandling og efterfølgende ansøgninger om markedsføringstilladelse på baggrund af disse regler
  • Videregivelser i forbindelse med overdragelse af sponsorrollen
  • Atypisk patientbehandling og de forskellige formål og regler for anvendelse af sundhedsdata i gråzonen 

 

Målgruppe

Målgruppen er personer hos offentlige og private aktører, der indhenter sundhedsdata fra patientjournaler som led i egne projekter eller som led i samarbejder – eller som opsamler sundhedsdata i gråzonen via apps m.v.

Det er ikke en forudsætning, at deltagerne kender de særlige regelsæt i sundhedslovgivningen eller databeskyttelseslovgivningen.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. I materialet vil der både være en oversigt og en uddybende beskrivelse af de overordnede principper og strukturen for området og de regler og den praksis, der indgår i gennemgangen.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.