Om JUC

Undervisere

Tilbage

Egil Husum

Senioradvokat hos Bech-Bruun

Egil Husum har i en lang årrække rådgivet offentlige og private organisationer om persondata- og forvaltningsret. Han har en fortid i blandt andet Udlændingestyrelsen og Indenrigsministeriet, og en lang karriere i i advokatbranchen.

Egil har stor viden om myndigheder samt danske og udenlandske virksomheder relateret til persondataretlige spørgsmål og privacy. Rådgivningen vedrører overholdelse af gældende regler (compliance), overvejelser i forbindelse med indførelse af ny teknologi og nye initiativer og kontakt til Datatilsynet og andre offentlige myndigheder i forbindelse med afklaring af ansvar. Han skriver endvidere artikler om persondataretlige spørgsmål til danske og udenlandske medier.

Egil har været indlægsholder på flere konferencer og kurser hos JUC herunder bl.a. om persondata og overvågning.