Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Sundhedsret

– Sundhedsjura i praksis

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Baggrund

Sundhedsområdet løser mange vidt forskellige, vigtige opgaver. De kan være komplicerede og følelser kan være involveret. Det kan give problemer og nogle gange offentlig opmærksomhed. Retssikkerhed kan også komme i fokus. Derfor er det vigtigt at have juraen på plads.


Udbytte

Formålet på kurset er, at deltageren får styr på de relevante og omfattende regler bl.a. i sundhedsloven, psykiatriloven og tvangsbehandlingsloven. Hvad er et informeret samtykke til en behandling, og hvornår kan en behandling ske ved brug af tvang.


Hvad betyder frivillighed og omsorgspligt efter reglerne i serviceloven, og hvornår kan magtanvendelse finde sted i den kommunale pleje. Få et fokus på samspillet mellem de sundhedsretlige regler og de generelle regler for offentlig forvaltning. 


I folketingsåret 2023/2024 fremsættes forslag til ændringer af flere love på området, hvilket dette kursus i en vis grad også vil behandle for at sikre, at du har opdateret viden på området.

 

Indhold

På kurset får du bl.a. viden om: 

  • Retten til selvbestemmelse herunder behandlingstestamente
  • Tavshedspligt og adgang til sundhedsoplysninger
  • Formålet med psykiatriloven og mulighed for brug af tvang
  • Brug af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile      
  • Lov om social service på voksenområdet - bl.a., fysisk guidning, fastholdelse og indgreb ved grænseoverskridende adfærd
  • Autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
  • Erstatning for patientskade
  • Kontrol med sundhedsvæsenet og klagemuligheder 
  • Kendskab til forvaltningslov og offentlighedslov

 

I folketingsåret 2023/2024 bliver der fremsat en række forslag til ændringer af sundhedsloven, psykiatriloven, lov om social service samt et forslag til lov om ældrepleje og omsorg m.v.

Det drejer sig blandt om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop, indførelse af forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, om notatpligt for den faste vagt for bæltefikserede patienter samt ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

På kurset får du får en kort gennemgang af disse ændringer samt et overblik over ældreloven og dens mulige indflydelse på anden relevant lovgivning.

Målgruppe

Det er et grundkursus for alle, der arbejder med sundhed i bred forstand – sundhedspersoner, sagsbehandlere og rådgivere på sundhedsområdet eller andre, som arbejder med sundhedsretlige problemer.

 

Materiale

I PP-præsentationen er der henvisning til relevante og uddybende afsnit fra bogen ”Sundhedsjura for praktikere”. Den er skrevet af underviseren og udgivet på Akademisk Forlag (2020). Bogen indgår ikke i kursusmaterialet. 


Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.