Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Life science-jura - Grundkursus

Introduktion til life science-jura med fokus på lægemidler og medicinsk udstyr

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus introducerer dig til nogle af de mest centrale life science-aktører, navnlig lægemiddel- og medicovirksomheder, (lægemiddel)grossister, apoteker, sundhedspersoner og relevante danske og europæiske myndigheder.

Kurset behandler en række af de juridiske problemstillinger, der typisk opstår i løbet af et innovativt lægemiddels livscyklus, fra udvikling og forsøg, til den endelige godkendelse og efterfølgende markedsføring.

Herved introduceres du bl.a. til centrale life science-aspekter af immaterialretten, herunder forholdet mellem rettighedshavere, forhandlere af generika- og biosimilære lægemidler samt parallelimportører.

Du får desuden et indblik i den danske model for distribution af lægemidler og medicinsk udstyr og de særlige regler for reklame for disse produkter.

Kursets centrale emner er:

 • Kliniske forsøg og centrale aftaler tilknyttet hertil.
 • Eneretsbeskyttelse og håndhævelse (patenter, brugsmodeller, SPC'er og varemærker), herunder generiske og biosimilære lægemidler.
 • Godkendelse, prissætning, distribution af lægemidler i Danmark.
 • Markedsføring og reklame for lægemidler og medicinsk udstyr.
 • Samarbejde mellem sundhedspersoner og virksomheder.

Udbytte

Formålet med dette kursus er at give dig et indblik i de særlige regler og problemstillinger, der findes for lægemidler og medicinsk udstyr, navnlig vedrørende forskning og udvikling, immaterialrettigheder, godkendelse, distribution, markedsføring og industriens samarbejde med sundhedspersoner.

Kurset fokuserer primært på de to hovedområder inden for life science juraen: lægemidler og medicinsk udstyr (med hovedvægt på lægemidler), og introducerer dig til en række juridiske emner af særlig betydning for disse brancher.

På kurset får du bl.a.:

 • En grundlæggende og tværgående juridisk introduktion til life science-området, dets centrale aktører og vigtigste regelsæt.
 • Kendskab til de væsentligst immaterialretlige problemstillinger inden for udvikling og handel med lægemidler og medicinsk udstyr.
 • Indsigt i forholdet mellem originale, generiske og biosimilære lægemidler.
 • Introduktion til reglerne om distribution af lægemidler
 • Viden om de særlige markedsføringsregler for lægemidler og medicinsk udstyr.
 • Indblik i reglerne for industriens samarbejde med sundhedspersoner.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, samt jurister i relevante offentlige myndigheder, der ønsker en tværgående introduktion til de regelsæt, der omgærder lægemidler og medicinsk udstyr.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.