Kursus

Distributionsret

Distributionsrettens A-B-C

4

lektioner

3995 DKK.

Udbytte

På dette kursus bliver deltagerne klædt på juridisk til at kunne undgå og tackle de praktisk relevante udfordringer, som man støder på ved især etablering og ophør af de mest udbredte distributionsformer.


Indhold

Kurset behandler de klassiske juridiske forhold, der er knyttet til brugen af typiske mellemhandlerforhold som forhandlere, agenter og franchising. Der vil være særlig fokus på de praktiske og juridiske problemstillinger, der hyppigt opstår ved de forskellige distributionsformer.

 

Emner er bla.:

  • Karakteristika ved og valg mellem:
    - Forhandling og eneforhandling
    - Agentforhold
    - Franchiseforhold
  • Fastlæggelse af retsgrundlaget
  • Udvalgte problemstillinger vedr. eksklusivitet, evt. provision, IP-ret, opsigelse, ophævelse og evt. goodwillgodtgørelse
  • Tvister, lovvalg- og værnetingsproblemer 

 

Formål

Formålet er at sikre etableringen af et lovligt og problemfrit distributionsforløb og derigennem undgå faldgruber, der oftest giver anledning til tvister mellem hovedmanden og mellemmanden. 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til virksomhedsjurister og andre juridiske rådgivere, der beskæftiger sig med distributionsret. 

 

Materiale

Power Point-præsentation samt udvalgte afgørelser og regler.

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.