Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Distributionsret

Distributionsrettens A-B-C

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold og udbytte

På dette kursus bliver du klædt på til at kunne håndtere de praktisk relevante udfordringer, som man støder på ved især etablering og ophør af de mest udbredte distributionsformer.

Kurset behandler de klassiske juridiske forhold, der er knyttet til brugen af typiske mellemmandsforhold som forhandlere, agenter og franchising. Der vil være særlig fokus på de praktiske og juridiske problemstillinger, der hyppigt opstår ved de forskellige distributionsformer.

Emner er bl.a.:


  • Karakteristika ved og valg mellem:
    - Forhandlerforhold
    - Agentforhold
    - Franchiseforhold
  • Fastlæggelse af retsgrundlaget
  • Udvalgte problemstillinger vedr. eksklusivitet, evt. provision, immaterialrettigheder, opsigelse, ophævelse og evt. goodwillgodtgørelse
  • Tvister, lovvalg- og værnetingsproblemer

Formål

Formålet er at sikre etableringen af et lovligt og problemfrit distributionsforløb og derigennem undgå faldgruber, der oftest giver anledning til tvister mellem hovedmanden og mellemmanden.

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til virksomhedsjurister og andre juridiske rådgivere, der beskæftiger sig med distributionsret.

Materiale

Power Point-præsentation samt udvalgte afgørelser og regler.
Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.