Anders Valentiner-Branth

Anders Valentiner-Branth

Advokat og partner hos Civitas Advokater P/S

Anders Valentiner-Branth er advokat og partner hos Civitas Advokater P/S og rådgiver især kommuner og offentlige virksomheder inden for forvaltningsret, kommunalret, databeskyttelse, reglerne om markedsføring og en række særlige discipliner såsom vej- og parkeringsforhold, socialret m.v. Anders Valentiner-Branth har særlig ekspertise inden for fortolkning af den offentlige regulering og indgående kendskab til den offentlige sektor og det politiske miljø, som kommuner og forvaltninger bevæger sig i.

Anders har i en årrække beskæftiget sig indgående med forvaltningsretlige, kommunalretlige og socialretlige spørgsmål, ligesom han er en af landets førende eksperter inden for persondataretten og har stor erfaring i at rådgive erhvervslivet om alle typer af persondataretlige spørgsmål – herunder i forhold til spørgsmålet om udarbejdelsen af sikkerhedsregulativer.

Anders er også med til at vurdere den juridiske kvalitet hos Folketingets Ombudsmand, da han deltager i et panel der bedømmer kvaliteten af arbejdet hos myndigheden. Derudover er han bl.a. bestyrelsesmedlem i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark.

Anders er tovholder på JUC's konference om den nye databeskyttelsesforordningen ift. offentlige myndigheder og er netværksleder for offentlig ret netværket hos JUC. Anders rådgiver JUC om forskellige forhold relateret til afholdelse af undervisning bl.a. ift. persondata, aktindsigt og andre områder. Derudover afholder han kurser og indlæg på konferencer. Han er en meget erfaren formidler. 

Du kan se alle JUC's kurser inden for offentlig ret her.