Netværk

Netværk i Persondataret

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Netværk

Netværk i Persondata i den offentlige forvaltning

Certificering

Persondata-certificering for specialister (CIPP/e)

Kursus

GDPR Bootcamp - Seneste tilsynspraksis

Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der beskæftiger dig med persondataret på daglig basis. Du sidder som DPO eller har en baggrund som Compliance Officer, IT-sikkerhedschef, Legal Counsel i en større virksomhed eller ekstern rådgiver med særligt fokus på persondataret. 

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de persondataretlige krav til virksomheder samt de krav, der er indeholdt i EU-forordningen og implementeringen i dansk lov. Et omdrejningspunkt for netværket vil være EU Kommissionens nye forordning og i forlængelse heraf de udfordringer, som eksisterer allerede i dag og som har fået fornyet fokus i kraft af den nye regulering.


 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og netværkslederne fra møde til møde.

 

Emneliste til kommende sæson.

  • Konsekvensanalyse
  • Tredjelandsoverførsler – praksis hos medlemmer
  • HR i relation til persondata  
  • Review af databehandlere og underdatabehandlere
  • Nye retningslinjer i Social Media Target Marketing.
  • Adfærdskodeks
  • Automatiserede afgørelser og profilering
  • Interne undersøgelser (som led i Whistleblowesager)
  • GDPR-afgørelser
  • Sikkerhedsbrist, forebyggelse, kryptering, tracking

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med en praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international persondataret, samt at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt medlemmer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med persondataloven.

Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Netværket er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringNetværket er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter. Du optjener derfor 4 CPE-point pr. netværksmøde og 16 point for hele sæsonen. Læs mere om CPE-point her. 


Målgruppe

Netværket optager eksempelvis DPO'er, Compliance Officers, IT-sikkerhedschefer, Legal Counsels i større virksomheder eller eksterne rådgivere med særligt fokus på og indgående erfaring med rådgivning i persondataret.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Netværk

Netværk i Persondata i den offentlige forvaltning

Certificering

Persondata-certificering for specialister (CIPP/e)

Kursus

GDPR Bootcamp - Seneste tilsynspraksis