Netværk i Persondataret


Netværksledere

 

 • Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat og partner ved NOVI Advokater og stedfortrædende medlem af Datarådet.
 • Pia Kirstine Voldmester, Advokat og partner, Kromann Reumert og medlem af Datarådet. 


Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der beskæftiger dig med persondataret på daglig basis. Du sidder som DPO eller har en baggrund som Compliance Officer, IT-sikkerhedschef, Legal Counsel i en større virksomhed eller ekstern rådgiver med særligt fokus på persondataret. 

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de persondataretlige krav til virksomheder samt de krav, der er indeholdt i EU-forordningen og implementeringen i dansk lov. Et omdrejningspunkt for netværket vil være EU Kommissionens nye forordning og i forlængelse heraf de udfordringer, som eksisterer allerede i dag og som har fået fornyet fokus i kraft af den nye regulering.


 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Emneliste til kommende sæson.

 • Risikovurderinger
 • Tilsyn
 • HR i relation til persondata
 • Nye retningslinjer i Social Media Target Marketing
 • DPO og samarbejde med disse
 • Anonymiseringsteknikker
 • Automatiserede afgørelser og profilering
 • Whistleblowerordninger og interne undersøgelser
 • GDPR-afgørelser
 • Sikkerhedsbrist, forebyggelse, kryptering, tracking
 • Registreredes rettigheder og sletning

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med en praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international persondataret, samt at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt medlemmer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med persondataloven.

Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Netværket er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringNetværket er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter. Du optjener derfor 4 CPE-point pr. netværksmøde og 16 point for hele sæsonen. Læs mere om CPE-point her. 


Målgruppe

Netværket optager eksempelvis DPO'er, Compliance Officers, IT-sikkerhedschefer, Legal Counsels i større virksomheder eller eksterne rådgivere med særligt fokus på og indgående erfaring med rådgivning i persondataret.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

onsdag d 9. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 24. maj 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

torsdag d 8. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

torsdag d 10. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network