Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Kommunalfuldmagten - årlig opdatering og praktiske løsninger

Praktiske og juridiske holdbare løsninger

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

På dette årligt tilbagevendende kursus om kommunalfuldmagten, er der fokus på praktiske og juridiske holdbare løsninger på udfordringerne ved kommunalfuldmagten.

Du får b.la.:

  • Opdatering på den aktuelle udvikling i fortolkning af kommunalfuldmagten.
  • Cases og drøftelser, der giver dig værktøjer og konkrete anvisninger på, hvordan du arbejder med problemstillinger inden for kommunalfuldmagten.


Indhold

Kurset indeholder en kort overordnet introduktion til kommunalfuldmagten. Hans B. Thomsen deltager herefter og gennemgår udvalgte nye sager fra ministeriets praksis (ca. 1 time).

Hovedvægten af kurset ligger med afsæt heri på drøftelse af konkrete cases – dels deltagernes egne, dels cases med afsæt i ny praksis. Fokus er på grænsetilfælde og de områder af kommunalfuldmagten, der særligt udvikler sig – f.eks. inddragelse af klimahensyn, lokalitetsprincippet, grænsen mellem erhvervsvirksomhed og lovlige kommunale opgaver ("den 6. undtagelse"), øremærkning af støtte m.v.

Der vil også være drøftelse af organiseringen af opgaverne, herunder kommuners samarbejde med foreninger, fonde, selvejende institutioner m.v. Særligt i forhold til støtte, inddrages også statsstøttereglerne og samspillet med hjemmelsvurderingen. Undervejs lægges der vægt på at inddrage tilsynspraksis og deltagernes konkrete erfaringer.

Baggrund

Kommunalfuldmagten, der udledes af tilsynspraksis, kan give anledning til en række spørgsmål og udfordringer. Det kan være vanskeligt at finde en juridisk holdbar løsning, der også fungerer i praksis, på udfordringerne.
 

Målgruppe

Målgruppen for dette kommunalretlige kursus er såvel advokater, jurister i kommunerne – både i den centrale forvaltning og i f.eks. teknik- og miljøforvaltningen, jurister i de kommunalt ejede selskaber, samt andre jurister og sagsbehandlere, der har behov for løbende opdatering af kommunalfuldmagtsreglerne. Også jurister i regionerne vil i vidt omfang kunne drage nytte af kurset.
 

Undervisningsform

Undervisningsformen vil primært tage udgangspunkt i
  • Gennemgang af praksis
  • Uddybende om teorien samt drøftelse af cases
 

Materiale

Du får udleveret materiale, som giver en oversigt over relevant praksis m,v. i det forgangne år.

Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal f.eks. tilsynspraksis m,v. Derudover får du også en tjekliste, der kan anvendes ved tilskudsaftaler.

Materialet er inddelt efter faste hovedemner, som er de samme hvert år. Det betyder, at du let kan finde sager, inden for de givne hovedemner og derved få et samlet overblik.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


Dette siger vores deltagere:


”Supergodt og relevant kursus, som jeg tror formåede at ramme både de mere og mindre garvede i kommunalfuldmagten.”

- Randi Stanbury, juridisk specialkonsulent, Holbæk Kommune

Tidligere kursusdeltager


”God underviser og dybdegående.”

- Kim Weel Sørensen, jurist i Borgmesterkontoret, Nordfyns Kommune 

Tidligere kursusdeltager


”Meget engagerede og kompetente undervisere.”

- Niels Holger Printz, advokat, Printz Advokatfirma

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.