Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Hans B. Thomsen

Afdelingschef hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet

I Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Hans i en lang årrække haft ansvaret for bl.a. de kommunale og regionale styrelseslove og kommunalfuldmagten. Hans har dermed stor erfaring med og forståelse for kommunernes juridiske rammer, og han har arbejdet indgående med både konkrete og generelle sager samt regeludviklingen på det kommunalretlige område. Hans er desuden medforfatter til en række bøger, herunder bl.a. ”Kommunernes opgaver (kommunalfuldmagten mv.)”, ”Forvaltningsret” og ”Lov om kommunernes styrelse med kommentarer”.