Introduktion til planret


– Planretten i teori og praksis
 

Baggrund

Store dele af det danske areal er omfattet af planer. Planerne regulerer mulighederne for at anvende og bebygge fast ejendom, og de er afgørende for at realisere bygge- og udviklingsprojekter, for industrien, for den grønne om-stilling ved etableringen af vedvarende energiprojekter osv. 

Planloven fastlægger den overordnede ramme for den fysiske planlægning i Danmark. Det er derfor relevant for mange praktikere, særligt inden for fast ejendom, at have en grundlæggende forståelse af planloven og dens regulering og opdeling af arealer i Danmark, myndighedsprocesserne, samt øvrige centrale planretlige problemstillinger.  

 

Udbytte

Deltagere på kurset opnår en grundig, indledende indføring til planretten, herunder:

 • Overblik over planrettens regler, principper og rammer for planlægningen  
 • Grundlæggende forståelse for den planretlige regulering af arealer 
 • Indsigt i centrale planretlige problemstillinger med eksempler fra aktuel praksis og virkelighedens verden. 
 • En forståelse af myndighedsprocesserne for vedtagelse af planer samt ved administrative klager. 


Indhold

På kurset behandles følgende emner:

Det kan f.eks. være en beskrivelse af hvorfor kurset er relevant lige nu – specielle udfordringer, temaer, nye love, ny retspraksis, nye bøder eller andet, der gør kurset relevant netop nu.

Emner er bla.:

 • Planloven: Formål, funktion og opbygning - planhierarki - zoneinddeling
 • Den kommunale planlægning: Kommuneplan og lokalplaner - vedtagel-se og retsvirkninger
 • Dispensationer
 • Forbud efter planloven
 • Servitutter i planretten
 • Landzonereglerne 
 • Påbud og håndhævelse 
 • Ekspropriation og overtagelse
 • Klage- og domstolsproces

 

Målgruppe

Kurset er en introduktion til planretten med neddykning i centrale emner og problemstillinger, man som advokat, ejendomsudvikler kommunal sagsbehandler eller lignende vil møde i praksis. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 15. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course