Kursus

Energiret

Et overblik over det komplekse og forgrenede retsområde

7

lektioner

7995 DKK.

Indhold

Energiretten er ikke længere et nichepræget juridisk område, men derimod en juridisk disciplin, der er nødvendig at have et grundlæggende kendskab til, hvis man som jurist beskæftiger sig med f.eks. etablering af vindmølleparker, solcelleparker, biogasanlæg eller Power-to-X.

Dette kursus giver et indblik i den regulatoriske del af energiretten, hvor klima- og sikkerhedspolitiske mål udmøntes i konkrete EU-retsakter, der efterfølgende implementeres i dansk ret, og hvor forskellige myndigheder og aktører i et samspil efterfølgende skal sikre forsyningen.

På kurset vil kursisterne få indblik i de centrale regler omkring lovgivningen på området, herunder nationale regler samt EU-regulering.

Emner er bl.a.:
  • Introduktion til det danske energisystem
  • Energisystemets rolle i den grønne omstilling
  • De centrale EU-retlige og nationale regler på energirettens område
  • Energirettens aktører
  • Elforsyningsnettet, gasforsyningsnettet, varmeforsyningsnettet og undergrunden – nu og i fremtiden
  • Godkendelsesprocesser for vedvarende energianlæg
  • Incitamentsordninger for at fremme den grønne omstilling
  • Drøftelse af fremtidens grønne energisystem med opretholdelse af en stabil energiforsyning


Udbytte

Du opnår en grundlæggende viden om den retlige regulering, der har betydning for det danske energisystem, ligesom du vil blive gjort bekendt med de forskellige myndigheders og aktørers rolle og samspil.
Kurset vil have et særligt fokus på omstillingen af energisystemet til mere vedvarende energi, hvor vind, sol, biogas og Power-to-X forventes at spille den væsentligste rolle. I den forbindelse vil du også opnå viden om den nuværende og fremtidige energi-infrastruktur, forskellige incitamentsordninger for fremme af den grønne omstilling, og hvilke godkendelsesprocesser der er centrale i forbindelse med etablering af disse grønne energiformer.

Efter endt kursus er du i stand til at forstå og navigere i det energiretlige juridiske landskab samt identificere retlige udfordringer og faldgruber i forbindelse med deres arbejde inden for det energiretlige område.
 

Målgruppe

Kurset giver en grundlæggende introduktion til energiretten. Kurset henvender sig til deltagere, der ikke eller kun i begrænset omfang har kendskab til energiretten.

Kurset er derfor relevant for en bred målgruppe, herunder jurister der beskæftiger sig med energiretten og den grønne omstilling, advokater, virksomhedsjurister, rådgivere, og andre aktører.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.