Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Energiret

Et grundkursus i det komplekse og forgrenede retsområde

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold og baggrund

Energiretten er ikke længere et nichepræget juridisk område, men derimod en juridisk disciplin, der er nødvendig at have et grundlæggende kendskab til, hvis man som jurist beskæftiger sig med f.eks. etablering af vindmølleparker, solcelleparker, biogasanlæg eller Power-to-X.
 
Der vil i den kommende tid blive fastsat meget ny regulering, som skal understøtte den grønne omstilling. Men den nye regulering bygger oven på de eksisterende regler, og en forudsætning for at forstå den nye regulering er, at man også forstår ”den gamle regulering”, som er hovedtemaet for dette kursus.  

Kurset i grundlæggende energiret giver dig et indblik i den regulatoriske del af energiretten, sådan som den traditionelt er blevet forstået og anvendt – herunder indblik i de centrale aktører på energiområdet og de bærende hensyn til forbrugerbeskyttelse og forsyningssikkerhed, som ligger bag EU-retsakter og nationale regler på området.
 
Dette vil i vidt omfang ske ved inddragelse af konkrete eksempler og ved gennemgang af administrativ praksis og retspraksis.  På kurset gøres også enkelte nedslag i de dele af energiretten, som er udfordret af den grønne omstilling, og hvor ny regulering er kommet til eller er på vej.
 

Emner er bl.a.:

  • Introduktion til den danske energisektor
  • Centrale aktører og deres rolle i energisektoren
  • Grundlæggende regler og principper
  • Elforsyningsnettet, gasforsyningsnettet, varmeforsyningsnettet og undergrunden – nu og i fremtiden
  • Energisystemets rolle i den grønne omstilling
  • Drøftelse af fremtidens grønne energisystem med
  • Opretholdelse af en stabil energiforsyning

Udbytte

Du opnår en grundlæggende viden om den energiretlige regulering, navnlig de regler, som retter sig mod transportinfrastrukturen, f.eks. elforsyningsnettet, ligesom du vil blive gjort bekendt med forskellige myndigheders og aktørers rolle og samspil.

Du vil også opnå viden om den nuværende og fremtidige energi-infrastruktur og forstå, hvilke udfordringer energisektoren skal overkomme, hvis den grønne omstilling skal lykkes.

Efter endt kursus er du i stand til at forstå og navigere i det energiretlige juridiske landskab samt identificere retlige udfordringer og faldgruber i forbindelse med arbejdet på det energiretlige område.


Målgruppe

Kurset giver en grundlæggende introduktion til energiretten. Kurset henvender sig til deltagere, der ikke eller kun i begrænset omfang har kendskab til energiretten.

Kurset er derfor relevant for en bred målgruppe, herunder jurister der beskæftiger sig med energiretten og den grønne omstilling, advokater, virksomhedsjurister, rådgivere, og andre aktører.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.