Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Håndhævelse og tilsyn af bygge-, plan- og miljølovgivningen

Tilsyn, administrativ håndhævelse, klage, opsættende virkning og retlig eller fysisk lovliggørelse

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Håndhævelse af overtrædelser af bygge-, plan og miljølovgivningen giver anledning til en række vanskelige spørgsmål mht. fremgangsmåde, muligheden for retlig lovliggørelse, myndighedens muligheder for administrativ håndhævelse og klageadgang, hvilket yderligere kompliceres, når det ulovlige forhold hænger sammen med, at et klagenævn har ophævet en tilladelse eller plangrundlag.

Disse retlige spørgsmål har i de senere år givet anledning til et betydeligt antal sager ved klagenævn og domstole. Blandt de mere kendte er ophævelsen af tilladelse til kystbeskyttelse ved Jyllinge Nordmark, byggeriet på Amager Fælled, store sommerhuse ved Marienlyst, Naturgasledningen Baltic Pipe og vindmølleparken på Thorup Sletten, hvor tilladelse til projektet blev ophævet som ugyldig, eller klagen blev tillagt opsættende virkning, hvilket samtidig kan efterlade tvivl om bygherrens, naboers og myndigheders retlige muligheder og ansvar.

Kurset belyser lovgrundlag og retspraksis for håndhævelse af bygge-, plan og miljølovgivningen. Emnerne er bl.a.:
 • Hvad er et ulovligt forhold og omfatter det naboretligt ansvar?
 • Hvad er forskellen mellem ulovlige forhold og ugyldige tilladelser? 
 • Hvem kan klage, hvad kan der klages over og klagefrist?
 • Er kommunens lovgennemgang efter byggeloven en afgørelse?
 • Hvilken betydning har kompetencefordeling mellem klagenævn?
 • Hvornår har klage opsættende virkning?
 • Hvilke retsvirkninger har opsættende virkning af klage for andre tilladelser?
 • Kan retsvirkning af opsættende virkning håndhæves af tredje parter?
 • Hvilke beslutninger kan påklages efter miljøvurderingsloven og planloven?
 • Betyder Planklagenævnets ophævelse af afgørelse efter planloven, at byggetilladelse bortfalder?
 • Hvilken retsvirkning har overtrædelse af miljøvurderingsloven? 
 • Hvilke kriterier skal myndigheden inddrage i valget mellem fysisk og retlig lovliggørelse – og hvilke kriterier er ulovlige?
 • Hvilke foranstaltninger kan påbydes som fysisk lovliggørelse?
 • Kan påbud om fysisk lovliggørelse give bygherre krav på erstatning fra myndigheden og gælder forældelseslovens regler?
 • Kan retlig lovliggørelse give naboer og tredjeparter krav på erstatning fra myndigheden og gælder der en forældelsesloven?


Udbytte

Kurset skal give deltagerne en forståelse og grundlag for at strukturere de mange forskellige juridiske spørgsmål som knytter til håndhævelsen af plan-, bygge- og miljølovgivningen og hvordan disse spørgsmål er besvaret i nyere retspraksis.


Målgruppe

Kurset henvender sig både til de kommunale myndigheder og til advokater og andre, der rådgiver myndigheder, virksomheder og borgere i tvister om ulovlige forhold.  
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.