Om JUC

Undervisere

Tilbage

Tue Bing Trier

Advokat (L) og Director hos Horten

Tue Bing Trier er advokat (L) og Director hos Horten. Tue er en del af Hortens afdeling for offentlig ret. Han rådgiver offentlige myndigheder og organisationer samt offentlige og private virksomheder. Rådgivningen vedrører generel offentlig ret – herunder bl.a. forvaltningsret – men også mere specialiserede områder som vejjura, ekspropriation og ledningsret. Tue har meget erfaring med rådgivning om gæsteprincippet.

Tue har endvidere erfaring med førelse af både retssager og sager for diverse klageinstanser, herunder ekspropriations- og taksationskommissionerne.

Herudover er Tue en erfaren underviser og har undervist i Forvaltningsret på Københavns Universitet i flere år, ligesom han underviser for private kursusudbydere og for offentlige myndigheder.