Om JUC

Undervisere

Tilbage

Annelise Warrer

Senior VP, Group Head of Compliance and AML hos Nykredit

Annelise Warrer er Head of Compliance i Nykredit-koncernen og har omfattende erfaring med, hvordan man etablerer en effektiv compliancefunktion samt hvordan man i praksis laver compliance i en finansiel virksomhed. Hun beskæftiger sig med hele den finansielle lovgivning, men navnlig reglerne gældende for banker, realkreditinstitutter og investeringsforvaltningsselskaber.

Annelise Warrer interesserer sig særligt for strategisk compliance, dvs. hvordan compliancefunktionen kan skabe mest værdi for virksomheden og blive en værdsat sparringspartner i modsætning til en frygtet politifunktion.

Annelise Warrer er en erfaren oplægsholder i efter- og videreuddannelsessammenhænge inden for sit fagområde.