Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Annelise Warrer

Executive Vice President, Head of Compliance i Nykredit

Annelise Warrer er Executive Vice President og Head of Compliance i Nykredit-koncernen.

Annelise har omfattende erfaring med, hvordan man etablerer en effektiv compliance-funktion samt hvordan man i praksis laver compliance i en finansiel virksomhed. Hun beskæftiger sig med hele den finansielle lovgivning, men navnlig reglerne gældende for banker, realkreditinstitutter og investeringsforvaltningsselskaber.

Annelise Warrer interesserer sig særligt for strategisk compliance, dvs. hvordan compliance-funktionen kan skabe mest værdi for virksomheden og blive en værdsat sparringspartner i modsætning til en frygtet politifunktion.

Annelise Warrer er en erfaren oplægsholder i efter- og videreuddannelsessammenhænge inden for sit fagområde.

Annelise Warrer er Head of Compliance i Nykredit-koncernen og har omfattende erfaring med, hvordan man etablerer en effektiv compliancefunktion samt hvordan man i praksis laver compliance i en finansiel virksomhed.