Rikke Lange Slavensky

Rikke Lange Slavensky

Associeret partner og advokat (L) hos NP Advokater 

Rikke rådgiver ordregivere om alle aspekter inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud, herunder den forudgående dialog med markedet, strategi for udbuddet, udarbejdelse af udbudsmateriale og kvalitetssikring af udbudsmateriale. Hun yder desuden bistand i forbindelse med indgåelse af kontrakten og generel projektledelse i forbindelse med udbudsforretningen.

Rikke rådgiver også tilbudsgivere om alle aspekter i deltagelsen af et udbud, herunder hvordan man bedst tilrettelægger en dialog med ordregiver, sikrer konditionsmæssighed og optimerer sit tilbud. Rikke bistår med at identificere udbudsmaterialets krav til tilbudsgiver, og hjælper med at formulere spørgsmål til ordregiver.

Rikke har indgående erfaring med at gennemføre udbud, både med og uden forhandling og fører jævnligt sager for Klagenævnet for Udbud.

Rikke rådgiver i særdeleshed om udbudsret inden for bygge- og anlægsområdet, hvor hun bruger sin specialistviden om AB18, ABR18 og ABT18 samt interesse for tekniske forhold til at finde praktisk holdbare juridiske løsninger for både bygherre, bygherrerådgiver og entreprenør.

Herudover rådgiver Rikke især om indkøb og kontrakter inden for velfærdsområdet, rammeaftaler, sortimentsudbud, serviceområdet og velfærdsteknologi. Rikke har solid erfaring med bl.a. at rådgive om evalueringsmodeller og- metoder, modeller for frit valg samt med praktisk-dag-til-dag-rådgivning om kontraktstyring til leverandører og ordregivere.

Rikke rådgiver desuden om kontraktsret, og har stor erfaring med at udarbejde, forhandle og fortolke kontrakter om køb og salg af både mindre og komplekse ydelser. Rikke bistår med at søge løsninger på tvister – og hvor dette ikke lykkes – at føre retssager eller voldgiftssager.

Rikke har indgående erfaring med at opbygge og/eller opgradere udbudsafdelinger/tilbudsafdelinger, hvor Rikke bistår med gennemgang af de eksisterende processer og procedurer, identifikation af udfordringerne og udarbejdelse af processer og procedurer skræddersyet til den enkelte.

Rikke har tidligere arbejdet hos Region Hovedstaden, NT Advokater (tidligere Nielsen & Thomsen Advokater) samt som selvstændig advokat. Rikke har derfra indgående kendskab til det offentlige ”indkøbs-Danmark” indefra, og har mangeårig erfaring med politisk ledede organisationer, både som medarbejder og samarbejdspartner.

Rikker underviser hos eJUC. 


Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.