Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Rikke Lange Slavensky

Partner og advokat (L) hos NP Advokater

Rikke Lange Slavensky er advokat og partner hos NP Advokater. Rikke har et indgående kendskab til det offentliges indkøb og hun rådgiver ordregivere om alle aspekter inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud.

Rikke har typisk en forudgående dialog med interessenterne i udbuddet, fastlægger en strategi for udbuddet, hjælper med udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialet. Hun yder også bistand ifm. indgåelse af kontrakten og generel projektledelse ifm. udbudsforretningen.

Hun rådgiver også tilbudsgivere om alle aspekter i deltagelsen af et udbud, herunder hvordan man bedst tilrettelægger en dialog med ordregiver, sikrer konditionsmæssighed og optimerer sit tilbud. Hun bistår også med at identificere og forstå kravene til tilbudsgiverne og deres ydelser i et udbudsmateriale og hjælper med at formulere spørgsmål til ordregiver.

Rikke rådgiver i særdeleshed om udbudsret inden for bygge- og anlægsområdet, hvor hun bruger sin specialistviden om AB18, ABR18 og ABT18 samt interesse for tekniske forhold til at finde praktisk holdbare juridiske løsninger for både bygherrer, bygherrerådgivere og entreprenører.

Herudover rådgiver hun især om indkøb og kontrakter inden for velfærdsområdet i bred forstand, herunder i forhold til rammeaftaler, sortimentsudbud, levering af ydelser inden for servicelovsområdet og velfærdsteknologi. Her har hun en solid erfaring med bl.a. at rådgive om evalueringsmodeller og- metoder samt med praktisk-dag-til-dag-rådgivning om kontraktstyring til leverandører og ordregivere.

Rikke rådgiver desuden om kontraktret og IT-ret og har stor erfaring med at udarbejde, forhandle og fortolke kontrakter om køb og salg af både mindre og komplekse ydelser.

Hun bruger sine erfaringer fra både ordre- og tilbudsgivere til at løse eventuelle tvister i forbindelse med udbud, og der hvor de ikke kan løses via dialog, fører hun gerne sagen for Klagenævnet for Udbud.

Endelig bistår Rikke med at finde mindelige løsninger på tvister, og hvor dette ikke lykkes – fører hun retssager eller voldgiftssager.

Hun har endvidere mangeårig erfaring som underviser i udbudsret og entrepriseret.

Rikke yder desuden rådgivning om strategiske og forretningsmæssige overvejelser vedrørende samhandlen mellem offentlig og privat sektor.

Rikke Lange Slavensky er advokat og partner hos NP Advokater. Rikke har et indgående kendskab til det offentliges indkøb og hun rådgiver ordregivere om alle aspekter inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud.